Diervoedersector kan zonder antibiotica

dinsdag 28 juli 2020

In steeds meer landen komt het gebruik van antibiotica voor groeibevordering onder druk te staan. In de Europese Unie is het sinds 2006 al verboden. In Nederland voeren overheid en bedrijfsleven sinds 2009 actief beleid om antibiotica bij preventieve of curatieve medicatie terug te dringen. De resultaten zijn indrukwekkend te noemen.

Blog July - Feed sector doesn’t need antibiotics

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Sinds 2007, het jaar waarin het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij op z’n hoogtepunt lag, is het gebruik ervan met maar liefst 70 procent gedaald.

“De publieke perceptie dat de veehouderij strooit met antibiotica is niet juist”, constateert Piet van der Aar van Schothorst Feed Research op zijn blog. Die perceptie blijft echter onveranderd, schrijft Piet, als dit goede nieuws niet ook wordt gecommuniceerd. (Een zeer terechte toevoeging, die niet alleen geldt met betrekking tot antibiotica. Communiceer proactief, open de deuren, laat de buitenwacht zien wat er allemaal góed gaat.)

Nederland voorop

Internationaal loopt de Nederlandse veehouderij voorop in het terugdringen van medicatie met antibiotica. Op verzoek van de Nederlandse diervoedersector en veehouderij introduceerde GMP+ International in 2011 de GMP+ NL Country Note voor de productie van antibioticavrij diervoeder. Dit kwam ook ten goede aan een betere beheersing van carry-over problematiek in de voerfabriek.

In 2018 besloot de Europese Unie tot een verbod op de preventieve koppelbehandeling in de veehouderij met antibiotica.

Het geneesmiddel is problematisch omdat het ook goede bacteriën doodt. Dit leidt tot verslechterde darmflora en immuunsystemen bij dieren. Daarnaast zorgt het voor antibioticaresistente bacteriën (AMR), waardoor humane toepassing van antibiotica als medicatie moeilijker wordt.

Problematisch

Om die redenen wordt het gebruik in steeds meer landen ontmoedigd. Afgelopen maand werd in China het gebruik van antibiotica in de dierlijke productiesector verboden.

Een betere aanpak is om via nutritionele maatregelen de darmflora van dieren en het immuunsysteem positief te beïnvloeden. Daarbij kunnen ook allerlei producten als oliën, plantenextracten en andere natuurlijke producten van nut zijn, zogenaamde probiotica. Interessant is de mogelijk positieve bijdrage aan de darmflora van insecten in de diervoeding.

Nieuwe kansen

De Nederlandse diervoedersector kon voorop lopen, omdat al jaren vóór 2006 collectief werd ingezet op onderzoek naar het opvangen van de nutritionele effecten van het verbod. 

Dit toont aan dat de diervoedersector, waar ook ter wereld, zijn bijdrage kan leveren door verantwoordelijkheid te nemen en tijdig in te spelen op veranderingen. Verandering wordt soms gezien als bedreiging, maar het biedt ook kansen voor innovatie.

Vanuit GMP+ International faciliteren we de diervoedersector graag bij het waarborgen van de productie van antibioticavrij diervoeder. We overwegen om de GMP+ NL Country Note om te zetten naar een internationaal toepasbare standaard. Hoe denken jullie daarover? Laat het weten via het formulier. 

Uitdaging

Laten we als internationale sector de uitdaging aangaan. In Nederland zien we dat het ook prima zonder antibiotica kan. Een innovatieve, toekomstbestendige manier van werken is hét recept voor groei en continuïteit.

Your comment