Resultaat is het enige dat telt

woensdag 27 juli 2022

Elke organisatie vindt het mooi om stil te staan bij jubilea en bij groei. Zoals bekend bestaat GMP+ International dit jaar 30 jaar. En gelukkig kunnen we constateren dat deelname aan het GMP+ certificatieschema nog steeds toeneemt. Toch moeten we ons niet blindstaren op klinkende cijfers en jubilea. Die zijn namelijk ondergeschikt aan resultaat.

Blog July: Results are the only thing that counts

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Bij de ‘geboorte’ van GMP+ International in 1992 kwam ‘de grootste worden’ nooit ter sprake. Na diverse incidenten met verontreinigd diervoeder ging het de sector maar om één ding: concrete stappen zetten om de productie van diervoeder veiliger te maken. Dát is dan ook waar we ons, samen met de sector, de afgelopen dertig jaar voor hebben ingezet. Niet groeien om te groeien (GMP+ International is not-for-profit), maar groeien om Feed Safety Worldwide dichterbij te brengen.

Schot in de zaak

Gelukkig kunnen we constateren we al jaren goed op weg zijn. Toonaangevende bedrijven verwachten steeds meer dat toeleveranciers en serviceverleners zich aan het schema conformeren. Een steeds groter deel van de internationale diervoederketen is dan ook gecertificeerd. Hieronder vallen niet alleen productiebedrijven, maar ook ondernemingen in de collectie, handel, op- en overslag en transport. Deze ketenbenadering, waarin bedrijven alleen zakendoen met bedrijven die óók GMP+ (of gelijkwaardig) gecertificeerd zijn, levert een keten op die steeds robuuster wordt.

In de beginjaren was het schema nog veelal reactief. Dankzij de introductie van de HACCP in het schema werken diervoederbedrijven nu proactiever dan ooit tevoren. En als er toch contaminaties plaatsvinden, worden die dankzij het Early Warning System snel gedetecteerd en in de kiem gesmoord. Hoewel incidenten nooit zijn uit te sluiten, zijn grote voorvallen de sector de laatste vijftien jaar bespaard gebleven – dat is een pluim voor ons allemaal.

Aandacht erbij houden

Maar in het verleden behaalde prestaties bieden geen garanties voor de toekomst. Daarom zetten we vanuit GMP+ International steeds meer in op kennisdeling. Vanuit de gedachte: als je begrijpt waarom bepaalde voorzorgsmaatregelen nodig zijn, ben je eerder geneigd ze serieus te nemen en na te leven.

Via de GMP+ Academy voorzien we, samen met aangesloten partners, diervoederbedrijven wereldwijd van professioneel trainingsmateriaal en traingen. Dit online, voor iedereen gratis toegankelijk platform, stelt ondernemers in staat om op laagdrempelige wijze het kennisniveau en de bewustwording op de werkvloer te verhogen. Ook blijven we proactief het gesprek zoeken met de sector om het schema passend, werkbaar en toekomstbestendig te houden.

We zijn trots op wat we als sector de afgelopen dertig jaar hebben bereikt. Er is een heuse feed safety culture ontstaan die aantoonbaar heeft geleid tot een reductie van het aantal incidenten. Voor de toekomst moeten we onze aandacht erbij houden, en open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Want ondanks alle vooruitgang blijft feed safety toch altijd ‘work in progress’.

Your comment