Samen zijn we ver gekomen: bedankt!

woensdag 28 juli 2021

Bijna dertig jaar geleden begon de Nederlandse diervoedersector aan een spannende maar noodzakelijke reis. Na diverse incidenten met verontreinigd diervoeder kwamen er voor het eerst normen voor veilig diervoeder. Na drie decennia, waarin GMP+ International uitgroeide van een landelijke code tot internationaal certificatieschema, is voor mij de tijd gekomen om een stap terug te doen.

Blog July - We’ve come a long way together: thank you!

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Daarbij overheerst dankbaarheid. Ik vind het bijzonder dat ik dertig jaar lang aan het roer heb mogen staan. Maar bovenal ben ik verwonderd over al die duizenden verschillende mensen, bedrijven, partners, auditoren en commissies die samen het schema hebben gemaakt tot wat het is.

Samen sterk

Daarin heb ik veel ontwikkelingen mogen faciliteren. Niet alles werd altijd meteen met enthousiasme ontvangen. Maar zoals een wijs man ooit zei: ‘Tegenspraak brengt ons verder.’ Juist de argumenten op basis van feiten en gemeenschappelijke belangen hebben geleid tot de nodige aanpassingen die het schema uiteindelijk sterker hebben gemaakt.

Als ik terugkijk op dertig jaar ‘GMP+’, dan constateer ik dat we als sector op de cruciale momenten de juiste stappen hebben gezet. Dat begon in de aanloop naar 1992, toen de sector zijn verantwoordelijkheid nam in reactie op incidenten met verontreinigd diervoeder. Er móest een schema komen om het vertrouwen te herstellen en voor de toekomst te waarborgen.

Dioxineschandaal

De volgende cruciale momenten waren vooral BSE  (Bovine Spongiforme Encephalopathie, ofwel gekkekoeienziekte), de dioxineschandalen met Braziliaanse citruspulp in 1998 en met afgewerkte vetten in België in 1999. In reactie hierop breidden we het schema uit tot de gehele keten. Deze ‘ketenbenadering’, waarbij gecertificeerde bedrijven in principe alleen zaken doen met eveneens gecertificeerde bedrijven, behoort tot op de dag vandaag tot de unique selling points van GMP+ FSA.
 
Deze uitbreiding had automatisch tot gevolg dat het schema internationaler werd. GMP+ FSA werd zo groot dat we van semi-privaat veranderden in een zelfstandige private organisatie, wat een impuls gaf aan onze internationale slagvaardigheid.

Risico’s beheersen

In 1992 had ik nooit gedacht dat het schema zo’n vlucht zou nemen. Maar het is overduidelijk dat we, door schade en schande wijs geworden, als sector een oplossing hebben ontwikkeld die bedrijven in staat stelt risico’s te beheersen én tegelijkertijd bijdraagt aan commercieel succes. GMP+ FSA, kortom, voorziet in een behoefte.

Om dat ook in de toekomst te blijven waarmaken, is het noodzakelijk dat we in nauw contact blijven met de wereldwijde community, leiderschap tonen, en op cruciale momenten de juiste stappen blijven zetten. Ik wens mijn opvolger, Roland van der Post, alle succes met zijn nieuwe uitdaging en de verdere ontwikkeling van ons schema. Zelf hoop ik daar nog enkele jaren mijn bijdrage te blijven leveren, maar dan vanuit mijn nieuwe (parttime) positie als Business Development Director.

Tenslotte wil ik op deze plek nog een bijzonder woord van dank uitspreken richting ons eigen team, mijn collega’s. Jullie toewijding, kennis en kunde, en tomeloze inzet zijn onmisbaar voor Feed Safety Worldwide. Ik ben dankbaar dat ik deze reis heb mogen maken met jullie aan mijn zijde.

Your comment