Antimicrobiële resistentie: een opgave voor de hele sector

donderdag 30 juni 2022

Elk jaar sterven er wereldwijd meer mensen aan de gevolgen van antimicrobiële resistentie (AMR) dan aan HIV/AIDS of malaria. En als we niets doen, overlijden er in 2050 meer mensen aan AMR dan aan kanker. De diervoedersector kan een belangrijke rol spelen om dit scenario te voorkomen.

Blog June: Antimicrobial resistance: a task for the entire sector

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Antibiotica wordt soms gebruikt in diervoeder om groei en de productie van dieren te bevorderen. Nadeel hiervan is dat bacteriën die niet resistent zijn tegen antibiotica verdwijnen, terwijl de resistente bacteriën juist overleven. Deze kunnen zich ook verspreiden naar mensen, waardoor mensen niet meer – of minder goed – met medicijnen behandeld kunnen worden tegen ziektes.

Jaarlijks zijn wereldwijd ruim 1,2 miljoen sterfgevallen direct toe te schrijven aan antimicrobiële resistentie. Prof. Dr. Leo den Hartog van Wageningen University & Research wees er tijdens de Global Feed Safety Summit in Berlijn op dat dit aantal – bij ongewijzigd beleid – kan oplopen tot 10 miljoen in 2050. Infecties die voorheen met een antibioticumkuur van enkele dagen te genezen waren, zouden zomaar eens ongeneeslijk kunnen worden.

Verantwoordelijkheid nemen

Daarom ondernemen steeds meer overheden actie. In 2020 verbood China het gebruik van antibiotica in de dierlijke productiesector. Begin dit jaar trad binnen de Europese Unie een verordening in werking die scherper toeziet op de productie, invoer, uitvoer, distributie, handel en gebruik van diergeneesmiddelen.

Nu zou het een misvatting zijn om te concluderen dat de diervoedersector alleen door overheidshandelen tot verandering te bewegen is. Al in 2011 introduceerde GMP+ International – op verzoek van de Nederlandse diervoedersector – een Country Note (TS2.2) voor antibiotica-vrij diervoeder. In veel landen neemt de sector al verantwoordelijkheid. Zo is in Nederland het gebruik van antibiotica in de veehouderij tussen 2009 en 2020 met zo’n 70 procent gedaald.

Wereldwijde aanpak

Maar hoewel de bewustwording groeit, is antibiotica in diervoeder lang niet overal op z’n retour. En de wetenschap is duidelijk: AMR is een wereldwijd probleem dat een wereldwijde aanpak vereist. Daarom willen wij, als wereldwijd schema, een faciliterende rol spelen in het terugdringen van AMR. Wij gaan ons ervoor inzetten om onze antibiotica-vrij module, die aanvankelijk alleen voor de Nederlandse sector was bedoeld, te promoten in andere landen.

Veilig diervoeder betekent bovenal dat het geen nadelige effecten mag hebben op de gezondheid van mens en dier. Laten we ons daarom inzetten voor verstandig gebruik van antimicrobiële middelen in de sector. Daarmee helpen we AMR niet direct de wereld uit. Maar door samen te werken en als sector onze verantwoordelijkheid te nemen, zijn we niet langer onderdeel van het probleem, maar van de oplossing. En die jas past een innovatieve sector als de onze als geen ander.

Your comment