Je kan nooit altijd iedereen voor de gek houden

maandag 29 juni 2020

De Amerikaanse president Abraham Lincoln zei ooit: ‘You can fool all people some of the time and some people all the time. But you can never fool all people all the time.’ Ik moest aan dat citaat terugdenken toen ik recent een artikel las over de sjoemelaffaire bij Volkswagen.

Blog June - You can never fool all people all the time

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

De autofabrikant liep in 2015 tegen de lamp omdat software in de auto’s misleidende resultaten genereerde tijdens emissietesten. Toen het schandaal aan het licht kwam, was Volkswagen al bijna tien jaar bewust aan het sjoemelen – ondanks dat het bedrijf van verschillende kanten al waarschuwingen had gekregen om op z’n tellen te passen.

Het lukte Volkswagen inderdaad lange tijd om de autoriteiten een rad voor ogen te draaien. Maar zoals Lincoln terecht opmerkte, is dat niet vol te houden. Gelukkig maar.

Niemand is immuun

Helaas komt fraude ook voor in de diervoedersector. Het GMP+ Feed Certification scheme werpt een dam op tegen onveilige productie en werkwijzen, maar vormt nooit een absolute garantie tegen bedrog. Daarom steken wij energie in bewustwording en alertheid rond het thema fraude, bijvoorbeeld via een handleiding op onze website.

Bij fraudeurs denken we al snel aan doortrapte ondernemers die bewust manipuleren voor geldelijk gewin. Maar laten we onze ogen ook niet sluiten voor het andere type: de ‘gewone’ ondernemer die, onder druk van tijd of de financiën, langzaam maar zeker minder strikte normen gaat hanteren.

Risicovol gedrag

Bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot meer risicovol gedrag. Misschien bij je eigen bedrijf, misschien bij leveranciers. Een pandemie zoals we die nu meemaken, kan bedrijven in de problemen brengen. Als het echt spannend wordt, hebben we allemaal de neiging om de grenzen op te zoeken.

Laten we ervoor waken dat we zelf niet in die val trappen. Wees, juist in deze bijzondere omstandigheden, alert op wat er binnen je eigen bedrijf en leveranciers gebeurt. Wie de grenzen opzoekt, gaat er vanzelf een keertje overheen. Vroeg of laat komt dit uit. Met alle financiële- en reputatieschade van dien – voor jezelf en de sector als geheel.

Belangrijker nog is dat fraude – laten we er niet omheen draaien – moreel verwerpelijk is. De voedsel- en diervoedersector bestaat bij de gratie van vertrouwen van uw afnemers en uiteindelijk de consument. De keuzes die wij maken, hebben een direct effect op de gezondheid van dier en mens. Laten we onszelf én elkaar daarom bij de les houden en onze verantwoordelijkheid nemen. Eerlijk duurt het langst.

Your comment