Duurzaam voeder: veel vragen, veel uitdagingen

maandag 28 maart 2022

De feed sector wil verder aan de slag met duurzaamheid. Maar tussen droom en daad gaapt nog een groot gat. Dat is begrijpelijk, want er zijn geen eenvoudige antwoorden.

Blog March - Sustainable feed: many questions, many challenges

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Het veilig produceren van diervoeder is cruciaal voor de continuïteit van onze bedrijven en onze sector. Het wordt steeds duidelijker dat dit ook geldt voor een duurzame bedrijfsvoering.

Boardroom agenda

Het bedrijfsleven is zich de afgelopen decennia steeds bewuster geworden van zijn plek in de samenleving. Dit toenemende verantwoordelijkheidsbesef heeft er onder meer toe geleid dat ook duurzaamheid nadrukkelijk op de boardroom agenda is beland.

Met de bewustwording zit het in onze sector wel goed. Tegelijkertijd worstelen veel bedrijven met de vraag hoe ze duurzaamheid concreet kunnen vormgeven. Vanzelfsprekend wil iedereen ontbossing voorkomen, maar de markt voor ontbossingsvrije soja staat simpelweg nog in de kinderschoenen. Het gesleep met grondstoffen over de hele wereld kan ongetwijfeld duurzamer, maar hoe geef je dat vorm? En wanneer is er precies sprake van ‘regional’ sourcing?

Verantwoorde soja

GMP+ International staat voor Feed Safety Worldwide. Feed Safety is onze core business, en zal dat blijven. Daarnaast hebben we altijd ingespeeld op behoeften vanuit de markt die nauw met onze kernactiviteiten samenhangen. Denk aan de introductie van de Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) standaard, waaronder ook de productie van verantwoorde soja en non-GMO feed valt. Of neem de GMP+ Academy, waarmee we – naast ons schema – ook feed safety kennis delen.

Een leidend principe is hierbij altijd geweest dat we aansluiten op brede internationale ontwikkelingen in de markt. We forceren niets, we faciliteren. Om daarmee onze community optimaal te ondersteunen. Dat geldt ook voor trends in de markt betreffende duurzaamheid. We sluiten ons graag aan bij internationaal gedragen marktinitiatieven, om die vanuit onze expertise een impuls te geven.

Doorbraak

Dat onze sector stappen moet zetten op het gebied van duurzaamheid is evident. Het gaat erom gezamenlijk te bepalen welke stappen dat zijn. In onze sector zijn er mensen met veel kennis die graag hun visie op dit onderwerp delen. Op de summit in Berlijn (6 tot 8 april, tickets hier) zijn dat onder meer Nick Major van de Global Feed LCA Institute (GFLI) en Bas Geerts (Head of Sustainability, Cefetra Group).

Ik hoop dan ook dat we met elkaar op de summit ook op dit belangrijke thema een doorbraak kunnen realiseren en richting bepalen. Als we straks naar huis gaan met een helder zicht op de uitdagingen én mogelijke oplossingen, dan zijn we in onze opzet geslaagd.

Klik hier voor meer informatie over de Global Feed Safety Summit, de sprekerslijst, tickets en hotelopties.

Your comment