Meer oog en ruimte voor regionale en culturele nuances

donderdag 27 mei 2021

Het GMP+ Feed Certification scheme is een wereldwijd schema. Maar het is een illusie om te denken dat een schema – of feed safety management in het algemeen – overal ter wereld hetzelfde wordt benaderd. Er zijn regionale en culturele verschillen, ook wat betreft productiewijzen en -condities, waar we oog voor moeten houden.

Blog May - Increased focus on and space for regional and cultural nuances

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Afgelopen maart lanceerden we het vernieuwde GMP+ Feed Certification scheme. De revisie bracht een aantal veranderingen met zich mee. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de overgang naar een meer doelgericht schema. Dit betekent dat hoewel de normen voor veilig diervoeder (‘wat’) vaststaan, bedrijven meer vrijheid krijgen in de wijze waarop (‘hoe’) ze deze normen behalen.

We kozen hiervoor om het schema in de praktijk nog beter toepasbaar te maken. Veruit de meeste bedrijven beschikken over genoeg kennis en ervaring om zelf verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot hun feed safety management system – zolang de gewenste resultaten maar worden bereikt. Daarbij hebben we praktische tips voor bedrijven; niet als een voorwaarde, maar als handreiking.

Fact of life

Daar komt bij dat deze nieuwe benadering meer ruimte biedt voor regionale en culturele nuances. Terwijl ons schema uitgroeide van West-Europa naar een meer wereldwijde dekking, werd steeds meer duidelijk dat de aanpak per land, per regio en per cultuur verschilt.

De ene keer is dit een drempel, de andere keer een venster naar een nieuw idee. In elk geval zijn verschillen een fact of life. Je hebt er simpelweg mee te maken. En als we daar meer ruimte aan kunnen bieden zónder feed safety in gevaar te brengen, is er geen enkele reden om dit niet te doen.

Zeker als in bepaalde regio’s een beperkt aantal gecertificeerde toeleveranciers beschikbaar is, bieden we bijvoorbeeld een (tijdelijke) mogelijkheid om als gatekeeper producten van niet-gecertificeerde bedrijven te kopen.

Leren van elkaar

Deze benadering hebben we ook doorgetrokken naar onze kennisdeling. We zijn momenteel druk bezig met de vernieuwing van onze GMP+ Academy. We gaan internationaal een aantal basis e-learning modules aanbieden. Dat vraagt wel om een vertaalslag naar de lokale situatie in verschillende regio’s. Daarom gaan we partnerships aan met trainingsinstituten uit verschillende continenten, die meer op de regio afgestemde trainingen aanbieden. Zo willen we toe naar trainingen die beter aansluiten bij de lokale situatie, cultuur en taal.

Ik wil graag met jullie delen wat ik wereldwijd waarneem. Als bedrijven eenmaal aan de slag gaan met GMP+ FSA en feed safety management, is de toewijding, mindset en passie overal vergelijkbaar. Waarom? Omdat we als wereldwijde GMP+ community hetzelfde doel delen. Verschillen blijven er altijd , en dat is maar goed ook, want zo blijven we leren van elkaar. Maar over het einddoel bestaat geen twijfel: feed safety spreekt overal dezelfde taal.

Your comment