Early Warning System heeft zijn waarde bewezen

dinsdag 29 november 2022

Een keten wordt vaak voorgesteld als in elkaar grijpende schakels. Dat geeft een mooi robuust beeld, maar eigenlijk is het passender om bij een keten te denken aan communicerende vaten. Want zonder het delen van gegevens en waarschuwingen is een keten gedoemd te mislukken.

Blog November - Early Warning System has proven its value

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Eén van de belangrijkste instrumenten binnen het GMP+ Feed Certification scheme is het Early Warning System (EWS). Via dit systeem waarschuwen we GMP+ gecertificeerde bedrijven over overschrijdingen van normen in producten. Hierdoor worden deze producten niet verder in de keten verspreid en houden we met z’n allen de schade beperkt.

Het is mooi om te zien dat het EWS effect heeft. Niet alleen melden bedrijven vaker snel een overschrijding, ze hebben het incident ook steeds vaker al onder controle. Dan wordt een melding gedaan bij GMP+ International, maar hebben ze het probleem zelf al in de kiem gesmoord.

Cultuur van openheid

In het verleden ging dat anders. Overschrijdingen werden te laat ontdekt. En voor het melden ervan waren ondernemers een beetje huiverig. Daarbij waren de incidenten lang niet altijd onder controle. Het is niet zo dat we nu in een perfecte wereld leven waarin er niets meer fout gaat. Wel durf ik te stellen dat er langzaam maar zeker een cultuur van verantwoordelijkheid en openheid is ontstaan.

Dat vertaalt zich in een veiligere keten. De afgelopen jaren is het aantal gepubliceerde EWS-meldingen (meldingen die door GMP+ International met de keten worden gedeeld) fors gedaald. In 2016 publiceerden wij 21 EWS-meldingen. In 2018 waren dat er nog maar zeven. In 2021 nog maar één. Wij hoeven bedrijven minder vaak te attenderen op de te volgen stappen; ze hebben zelf al actie ondernomen om de keten veilig te houden.

Intrinsieke motivatie

Zo bereikt het certificatieschema wat wij ermee hopen te bereiken. Ons schema is ontstaan uit een initiatief van diervoederbedrijven zelf die samen willen werken aan feed safety. Daarin past het creëren van een feed safety culture. Hierin geven niet de regels maar de intrinsieke motivatie de doorslag.

De ontwikkelingen omtrent EWS laten zien dat steeds meer bedrijven het belang kennen van samenwerking, transparantie en verantwoordelijkheidsbesef. Er is nog werk aan de winkel, maar die omslag hebben we wel met z’n allen gerealiseerd. Laten we doorgaan op die ingeslagen weg.

Your comment