Hoe ziet de audit van de toekomst eruit?

vrijdag 26 november 2021

Maatregelen tegen het coronavirus hebben innovaties in een stroomversnelling gebracht. Ook op het gebied van auditing. Diverse Certificerende Instellingen (CI’s) experimenteerden met audits op afstand. Zijn deze ‘remote audits’ een blijvertje? En welke kansen blijven nog onbenut?

Blog November - How about future audits?

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Van oudsher wordt de audit uitgevoerd door een auditor, een persoon die op locatie onderzoekt of bedrijven aan de standaarden van ons schema voldoen. Dat voldeed – en voldoet nog steeds. Maar de crisis heeft ons ook geleerd dat het loont om zaken die we altijd vanzelfsprekend hebben gevonden, eens tegen het licht te houden. Dat geldt voor reizen, vergaderen, digitalisering, thuiswerken – en ook voor audits.

Een aantal jaren geleden heeft GMP+ International de discussie ingezet over de mogelijkheden van auditen op afstand. COVID heeft GMP+ International en de CI’s nog eens extra uitgedaagd om te experimenteren met remote auditing. Dat momentum houden we graag vast. Daarom werken we aan een guidance over auditen op afstand. Maar de huidige discussie is vooral ingegeven door de beperkingen vanuit COVID. Wat als we het nu eens omdraaien? Dat we niet denken vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden? Over bestaande conventies heen stappen? En dus onderzoeken welke mogelijkheden er nu en in de toekomst zijn om de audits te ondersteunen, te verbeteren?

Waartoe dient de audit?

Het begint uiteraard de kernvraag: waartoe dient de audit? Met het antwoord op die vraag kun je gaan kijken welke middelen je kan inzetten om dat doel te bereiken. Denk aan nieuwe technieken en oplossingen als smart glasses, blockchain, drones en algoritmes. Moet een auditor altijd op locatie zijn? Vindt een audit jaarlijks plaats of is het een doorlopend proces? En is er dan één auditor of zijn dat meerdere personen met verschillende expertises?

Tijd staat niet stil

Het zijn allemaal vragen, antwoorden hebben we nog niet. En ja: belemmeringen en uitdagingen zullen er altijd zijn. Dat hebben we ook met elkaar ervaren. Toch hebben we doorgezet, in de wetenschap dat uitdagingen inherent zijn aan nieuwe werkwijzen, die uiteindelijk vaak hun vruchten afwerpen. En laten we niet vergeten dat de tijd niet stilstaat. Ook in andere sectoren wordt er volop geëxperimenteerd met automatisering en digitalisering. Die ontwikkelingen gaan ook onze sector niet voorbij.

Daarom wil ik jullie uitdagen om met ons mee te denken over de audit van de toekomst. Welke kansen kunnen we pakken om feed safety optimaal te borgen? We gaan dit gesprek graag met je aan. De enige voorwaarde: denk niet vanuit bedreigingen, maar vanuit kansen. Daar komen de beste ideeën uit voort.

P.s. heb jij al je tickets voor de Global Feed Safety Summit van 6-8 april 2022 in Berlijn? Bestel ze hier. Ik hoop je daar te ontmoeten!

Your comment