Onze nieuwe Carbon Footprint standaard

maandag 27 november 2023

Omdat zakelijke kansen steeds meer afhangen van duurzaamheidsprestaties, willen we onze rol als standaardsetter spelen. Voor Nederland starten we een pilot voor de Carbon Footprint standaard voor marktpartners om een wereldwijde uitrol te verkennen.

Blog November: Our new Carbon Footprint standard

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Informatie over je Carbon Footprint (CO2-voetafdruk) is een belangrijke eerste stap om deze te verkleinen. Als je je emissiebronnen kent, kun je beslissen aan welke hendels je moet trekken om de meeste impact te hebben en uiteindelijk help je onze community bij het streven naar een echt duurzame bedrijfsvoering.

Steeds meer belanghebbenden verwachten echter onafhankelijke verificatie. Zakendoen hangt steeds meer af van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf en klanten willen weten of ze bij verantwoordelijke leveranciers inkopen. Deze groeiende vraag stimuleert een breed scala aan initiatieven om de Carbon Footprint (CFP) van een bedrijf te meten en we kunnen alleen maar verwachten dat de vraag naar geloofwaardige en betrouwbare CFP-audits zal toenemen.

GMP+ International reageert op de vraag van onze community om duurzaamheid mogelijk te maken, en we geloven dat we de diervoederketen op dit gebied het beste kunnen ondersteunen door de standaard te bepalen voor het meten van de CFP van diervoeder.

Onafhankelijke certificering

We beginnen in Nederland en werken samen met marktpartners, om een eenduidige en duidelijke standaard op te stellen die in de praktijk kan worden toegepast.

We hebben een pilot aangekondigd, en vanaf 01 januari 2024 kunnen bedrijven in Nederland als eerste deelnemen aan, en ons helpen bouwen aan, de nieuwe GMP+ FRA standaard voor het berekenen van de CFP van diervoeder. Concreet zal het ervoor zorgen dat de input die mengvoederbedrijven gebruiken voor het berekenen van de CFP correct is, en dat de berekeningsmethode correct is toegepast.

Ons uitgangspunt is het Nederlandse instrument voor CFP-berekeningen: het 'Nevedi CFP-berekeningsprotocol'. Dit instrument is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt en gebruikt standaard CFP-gegevens die specifiek zijn voor Nederland. Terwijl we onze standaard verder testen en ontwikkelen, in overeenstemming met de methodologie van de PEFCR Diervoeder voor voedselproducerende dieren, zullen we deze uitrollen naar bedrijven in andere landen.

Aan de slag gaan

Voor bedrijven die misschien hun eerste stappen zetten op weg naar duurzaamheid, is het gemakkelijk om overweldigd te raken. Duurzaamheid kan een complex en genuanceerd gebied zijn, met veel verschillende actoren en dienstverleners die verschillende benaderingen toepassen. Zelfs bij het berekenen van een CFP kun je het aan drie verschillende bedrijven vragen en drie verschillende antwoorden krijgen.

Maar perfectie is hier niet het doel, vooruitgang wel. We moeten niet wachten op alle antwoorden voordat we proberen het juiste te doen. We moeten nu beginnen, al doende leren van onze ervaringen en werken aan de verduurzaming van onze sector.

Voor GMP+ International willen we een gelijk speelveld creëren door middel van een werkbare standaard die voldoet aan de behoeften van onze community en hun belanghebbenden. Als je in Nederland actief bent, hoop ik dat je vanaf het begin meedoet en ons helpt een standaard te definiëren die echt werkt. Als je buiten Nederland actief bent, zullen we binnenkort een internationale werkgroep oprichten om te definiëren hoe de standaard in andere landen kan worden toegepast - en we willen graag dat jij hierbij betrokken bent.

Als je hierbij betrokken wilt zijn, neem dan contact op met ons team via onderstaand formulier.

Your comment