Met betere laboratoriumanalyses wint de voederveiligheid

donderdag 26 november 2020

Betrouwbare laboratoriumanalyses zijn cruciaal voor een betrouwbare diervoederketen en voor onze gezamenlijke ambitie van Voederveiligheid Wereldwijd. Twee jaar na de lancering van onze norm voor de registratie van laboratoria melden wij dat er goede vooruitgang wordt geboekt.

Blog November - With better laboratory analyses, feed safety wins out

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Onnauwkeurige of onjuiste analyseresultaten ondermijnen het vertrouwen van het publiek in de kracht van de hele diervoederketen, terwijl het ook de voederveiligheid zelf in gevaar brengt. Een aantal incidenten met betrekking tot onjuiste analyseresultaten in het verleden heeft ertoe geleid dat we in 2018 zijn gestart met het 'GMP+ B11-protocol voor GMP+ registratie voor laboratoria'. Deze norm stelt de laboratoria in staat om te borgen dat de resultaten van hun analyses van kritische contaminaties binnen GMP+ FSA betrouwbaar zijn. GMP+ B11 bestaat uit een kwaliteitsbeheersysteem en een set prestatiecriteria om te zorgen voor de betrouwbaarheid van de analyseresultaten.

Gemeenschappelijk uitgangspunt

Vanaf het begin was er binnen de diervoederindustrie enige twijfel of dit wel zou lukken. Een van de belangrijkste argumenten was dat ISO/IEC 17025 al betrekking heeft op laboratoriumonderzoek. Dit is juist. Maar ISO laat laboratoria zelf bepalen welke prestatiecriteria ze gebruiken. Het ontbreken van een gemeenschappelijk uitgangspunt voor betrouwbaarheid leidde in de eerste plaats tot verwarring en tot verschillende resultaten. Ook betwijfelde men of elk laboratorium in staat zou zijn om aan de voorwaarden te voldoen.

We waren blij met alle feedback en kritiek, omdat dit ons hielp een scope te creëren die zowel nuttig als werkbaar was. Daarnaast hebben we een openbare consultatie gehouden voordat we GMP+ B11 vaststelden. En terwijl sommige laboratoria een afwachtende houding aannamen, voelden andere onmiddellijk een kans op een voorsprong op de concurrentie.

Ondersteuning van o.a. Eurofins en SGS

Nu, twee jaar na de lancering van het programma, zijn 174 laboratoria in 32 landen over de hele wereld geregistreerd voor GMP+ B11. Bovenaan staat Eurofins met bijna 40 en SGS met 16 geregistreerde laboratoria. We zijn blij met deze vooruitgang. In sommige regio's, zoals Rusland en het Midden-Oosten, werken we echter nog steeds aan een grotere invoering van de norm. We hopen ook dat er binnenkort meer laboratoria in Azië worden geregistreerd. De groeiende belangstelling voor GMP+ FSA-certificering in deze regio's leidt tot een grotere vraag naar laboratoriumtestcapaciteit. 

GMP+ B11 stelt het minimale betrouwbaarheidsniveau vast dat voorheen ontbrak. Wij zijn van mening dat gecertificeerde laboratoria nu beter in staat zijn om hun GMP+ FSA gecertificeerde afnemers te bedienen, die op hun beurt beter in staat zijn om te zorgen voor de veiligheid van hun diervoederproducten.

Your comment