Oog voor regionale nuances

woensdag 28 september 2022

Het is één van de grootste uitdagingen van een wereldwijd feed safety scheme: het vasthouden aan uniforme normen terwijl landen en regio’s enorm van elkaar verschillen. Om oog te houden voor culturele verschillen, subtiliteiten en specifieke uitdagingen, maken we gebruik van regionale taskforces. De nieuwste is samengesteld voor de Donau-regio, een regio waar GMP+ FSA certificering flink in opkomst is.

Blog September: Awareness of regional nuances

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Het GMP+ Feed Certification scheme is altijd van, voor en door de sector geweest. Partners van ons (zoals brancheorganisaties en Certificatie Instellingen)  hebben dan ook een rol in ons besluitvormingsproces. Zo hebben we diverse internationale expertcomités die ons adviseren over wijzigingen in het GMP+ Feed Certification scheme.

Toch is het een illusie om te denken dat we met deze opzet niets uit het oog verliezen. Elke regio, elk land, zelfs elk bedrijf kent zijn eigen, unieke uitdagingen. In de praktijk schuren die weleens met de uniforme standaarden van het schema. Zo kan het voorkomen dat landelijke wet- of regelgeving andere accenten legt dan de GMP+ FSA-voorwaarden. Het is begrijpelijk dat dit vanuit bedrijven en Certificatie Instellingen weleens vragen oplevert.

Regio-specifieke uitdagingen

Omdat we goed willen weten wat er speelt op regionaal niveau, hebben we taskforces in het leven geroepen. Taskforces bestaan uit ondernemers, consultants en certificerende instellingen uit een bepaalde regio, en geven ons inzicht in regio-specifieke uitdagingen. We hebben onder meer taskforces voor Spanje, Brazilië, Italië en Polen, en sinds kort ook voor de Donau-regio. Met deze taskforces willen we de brug slaan tussen de GMP+ FSA-voorwaarden en de lokale uitdagingen.

Samen met de groei van GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven in deze regio zien we ook een toename in het aantal vragen over de toepasbaarheid van het schema in de lokale context. Bijvoorbeeld als het gaat om monitoring en sampling of schoonmaak in de transportsector. Hoe rijmen we lokale wetgeving met de HACCP-benadering van ons schema? Wat betekent dit in de praktijk? Wat verwachten we van bedrijven?

Geen lappendeken

De taskforce biedt ons de kans om regionale partijen samen te brengen, te profiteren van de expertise ter plaatse en voeling te houden met afzonderlijke regio’s. Het is niet de bedoeling dat er voor aparte regio’s aparte regels of uitzonderingen komen. Wel stellen taskforces ons in staat om het schema toe te lichten en daarmee het schema wereldwijd optimaal praktisch en werkbaar te houden.

Door af en toe de koppen bij elkaar te steken en naar elkaar te luisteren, kunnen we elkaar informeren en inspireren, en problemen ondervangen. Zo blijven we samenwerken aan een schema dat voor iedereen werkt zonder in te leveren op diervoederveiligheid.

 

 

 

Your comment