‘Certyfikacja GMP+ była dla nas wzbogacającym doświadczeniem’

czwartek, 28 października 2021

Cargill Animal Nutrition Hiszpania produkuje premiksy i koncentraty paszowe dla przeżuwaczy, trzody i drobiu. Od jej powstania w 1980 roku, firma zaangażowała się w kwestie jakości i ciągłego wprowadzania innowacji we wszystkich swoich produktach oraz w procesach wytwarzania. Cargill ma jako cel żywienie świata w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i zrównoważony.

Cargill Spain

Nazwisko: Jorge Martinez

Firma: Cargill Animal Nutrition

Lokalizacja: Hiszpania 

“Jednym z priorytetów i najbardziej wymagających wartości naszej firmy jest utrzymywanie najwyższych możliwych standardów jakości i bezpieczeństwa. Wierzymy, że niezależna certyfikacja jest najlepszym sposobem na zakomunikowanie tych zobowiązań naszym klientom. Wybraliśmy GMP+ FSA ze względu na nasz krótkoterminowy cel rozpoczęcia eksportu do krajów, gdzie GMP+ jest wysoko ceniony.”

“Działanie zgodnie z GMP+ Feed Certification scheme było dla nas wzbogacającym doświadczeniem. System i zasoby GMP+ oferowane uczestnikom pomagają w utrzymywaniu ustanowionych i zorganizowanych procesów, zarówno w produkcji naszej firmy, jak i w łańcuchu dostaw. GMP+ pozwala nam na stałe doskonalenie naszego systemu bezpieczeństwa i na zachowanie czujności.”

“Wielką zaletą systemu jest to, że jego uczestnicy otrzymują szybkie i częste aktualizacje i alerty dotyczące incydentów występujących w łańcuchu. Pozwala to nam na szybkie i skuteczne podjęcie niezbędnych działań, aby chronić nasze produkty i naszych klientów.”

“Firmy planujące uzyskanie certyfikacji powinny zdać sobie sprawę, że GMP+ FSA jest wymagającym standardem. Wymaga od firm przeznaczenia znaczących zasobów w celu jego wdrożenia, ale równocześnie pozwala na poprawienie systemu bezpieczeństwa żywności i otwarcie nowych możliwości biznesowych. GMP+ FSA prowadzi do pogłębionego zrozumienia bezpieczeństwa pasz i lepszej współpracy w ramach łańcucha dostaw.”