‘GMP+ International dzieli się wiedzą z firmami’

wtorek, 28 czerwca 2022

Cereal Docks to włoski producent składników wytwarzanych z nasion oleistych i zbóż. Składniki te są używane w paszach, żywności, produktach farmaceutycznych i kosmetycznych, jak również mają zastosowania techniczne i energetyczne. Firma przetwarza ponad 2,7 miliona ton zbóż i nasion oleistych rocznie, przy udziale ponad 11000 farm, 6 zakładów produkcyjnych i 3 centra przechowalnicze.

Cereal Docks Group

Nazwisko: Marco Sigola
Firma: Cereal Docks Group
Stanowisko: Group Quality Manager
Siedziba: Camisano Vicentino, Italy
Certyfikowana od: 2015

“Uzyskanie certyfikacji dla GMP+ Feed Certification scheme w 2015 roku było dla nas ważnym krokiem. Chociaż nasza produkcja była już dobrze zarządzana – od 2010 roku jesteśmy certyfikowani ISO22000 – certyfikacja GMP+ zapewniła nam system zarządzania ryzykiem i standaryzację kontroli zanieczyszczeń. Certyfikacja GMP+ to wymóg wstępny na niektórych rynkach, zatem była bardzo przydatna w rozwijaniu naszego biznesu. Dlatego właśnie wybraliśmy do certyfikacji nasze główne zakłady produkcyjne w Camisano Vicentino i Marghera”.

“Jako kompletny i szczegółowy system certyfikacji, GMP+ przyczynia się realnie do rozwoju kultury bezpieczeństwa pasz/żywności wewnątrz naszej firmy. Dokumenty systemu są bardzo przydatne i zawierają wszystkie informacje potrzebne firmom przy wdrażaniu standardów, w zgodzie z realiami ich biznesów. Obecnie mamy wdrożony pełen i szybki system śledzenia pochodzenia i drogi produktów. Zapewnia to, że w razie potrzeby możemy działać i zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom i pozostałej części łańcucha dostaw, od surowca do końcowego konsumenta.”

“Szczególnie doceniamy rolę, jaką odgrywa GMP+ International w przekazywaniu wiedzy. Materiały pomocnicze na ich stronie internetowej pozwalają nam na porównanie naszych danych z danymi innych firm. GMP+ organizuje również seminaria we Włoszech, które dają firmom szansę na uczenie się i omawianie interesujących tematów. Chciałbym, aby takie seminaria odbywały się częściej i były regularnie aktualizowane, z włączaniem nowo pojawiających się zagrożeń. Dzieląc się wiedzą, GMP+ International pomaga nam i całemu sektorowi identyfikować problemy i zapobiegać im szybko i w porę.”