‘Certyfikacja GMP+ zapewnia nam spokój’

piątek, 20 sierpnia 2021

Nanta, firma z grupy Nutreco, jest wiodącym producentem i dystrybutorem mieszanek paszowych na Półwyspie Iberyjskim. Utworzona w 1968 roku Nanta jest właścicielem 22 najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych i wytwarza ponad 200 produktów paszowych dla szerokiego zakresu gatunków zwierząt

Nanta

Nazwisko: Teresa Rodríguez Verdasco
Firma: Nanta (Nutreco)
Lokalizacja: Półwysep Iberyjski
Certyfikowana od: 19/6/2020
Certyfikowana przez: DNV Business Assurance B.V.

“Bezpieczeństwo pasz i żywności stanowi część DNA firmy Nanta, nieodłącznie powiązaną z naszym zaangażowaniem w kwestie jakości. Jest to podstawowa zasada i cel naszej firmy. Stanowi dla nas bodziec do ustanowienia procedur i środków kontrolnych na każdym etapie łańcucha produkcyjnego”.

“ Jesteśmy bardzo dumni z bycia pionierami w zakresie jakości i bezpieczeństwa pasz w sektorze pasz dla zwierząt. Jesteśmy firmą z grupy Nutreco. Dlatego wszystkie nasze zakłady były już certyfikowane w ramach kilku systemów bezpieczeństwa żywności. Dodając certyfikację GMP+ FSA umacniamy naszą rolę lidera bezpieczeństwa w kompleksowym sektorze paszowym. Jest to kolejna gwarancja bezpieczeństwa naszych produktów, jak również pozwala nam to na dostarczanie do innych firm certyfikowanych GMP+ FSA.”

“Certyfikacja GMP+ zapewnia nam spokój. Dzięki łańcuchowemu podejściu GMP+ International wiemy, że od etapu przyjęcia składników w naszych fabrykach, rozpoczynamy nasz proces produkcyjny z najwyższym możliwym stopniem zapewniania bezpieczeństwa, Produkcja pasz angażuje cały globalny łańcuch, potrzebujemy więc transparentności, dyscypliny i zaufania oferowanego przez takie certyfikacje, jak GMP+”.

“Jednym z celów GMP+ jest budowanie niezbędnego zaufania pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Szczególnie w takich czasach, jak obecne, z kryzysami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi dotykającymi wszystkie kraje i gałęzie przemysłu, łańcuch paszowy i żywnościowy jako całość musi zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów.”

“Cenimy również dodatkowe usługi oferowane przez GMP+ International, takie jak warsztaty i webinary. I nie tylko dla informacji i szkoleń. Dają nam one okazję do interakcji z innymi firmami certyfikowanymi GMP+, dzielenia się doświadczeniem i budowania więzi, które wzbogacają nas profesjonalnie.”

“Z certyfikacją GMP+ wszystkie nasze procesy stają się jeszcze bardziej wymagające, poprzez dodanie bardziej konkretnych, precyzyjnych wymogów prowadzących do stabilnego, zinternalizowanego zaangażowania w bezpieczeństwo pasz.”