Update risicobeoordelingen in FSP

maandag 13 juli 2020

In het kader van het GMP+ Feed Certification scheme moeten voedermiddelen worden onderworpen aan een voederveiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse, conform de HACCP beginselen. 

Op basis van een desk study, uitgevoerd door de leden van de Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), zijn 18 goedgekeurde (10 nieuwe en 8 bijgewerkte) voedermiddelen opgenomen in de Feed Support Product (FSP) Productenlijst. De opname van voedermiddelen in de Feed Support Product lijst (via de goedkeuring van de risicobeoordeling) is een voorwaarde van het GMP+ Feed Certification scheme. Alleen producten op deze lijst mogen worden gebruikt door GMP+ gecertificeerde bedrijven.

Hier vindt u een overzicht van de (nieuwe) goedgekeurde voedermiddelen en achtergrondinformatie over de wijzigingen in de FSP. 

Let op: al deze wijzigingen hebben een directe invloed op de GMP+ Monitoring database:

  • Toevoeging van nieuwe voedermiddelen: als er nieuwe voedermiddelen worden opgenomen in de FSP-lijst, worden deze nieuwe voedermiddelen automatisch opgenomen in de GMP+ Monitoring database. GMP+ deelnemers kunnen analyseresultaten voor deze nieuwe voedermiddelen toevoegen (en raadplegen).
  • Wijziging van namen van voedermiddelen: als de naam van een voedermiddel verandert in de FSP-lijst (in alle of een van de 3 gepubliceerde talen), zal het ook veranderen in de GMP+ Monitoring database.
  • Verwijdering van voedermiddelen: als een voedermiddel uit de FSP-lijst wordt verwijderd, dan is het toevoegen van nieuwe analyseresultaten voor dit voedermiddel in de GMP+ Monitoring database niet meer mogelijk. De historische informatie over eerdere analyseresultaten blijft echter beschikbaar voor raadpleging.

Indien uw voedermiddel niet is opgenomen in de FSP-lijst of uw proces wijkt af van wat in de risicobeoordeling wordt beschreven, dien dan een aanvraag voor risicobeoordeling in. Informatie over de procedure en de deadline voor deelname aan TCFSP-vergaderingen is beschikbaar op onze website.

Wist u dat…

… u als GMP+ gecertificeerd bedrijf toegang heeft tot fact sheets die waardevolle kennis bevatten over ongewenste stoffen (gevaren) en technische hulpstoffen?

… en dat deze fact sheets actuele informatie bevatten die gebruikt kan worden om op een gecontroleerde manier met deze producten om te gaan.

… en dat de fact sheets u ondersteunen bij uw eigen bedrijfsbeoordeling, de ernst van de verschillende gevaren te beheersen en u helpen bij het definiëren van uw beheersmaatregelen en monitoringsprogramma.

…..… ..de nieuwe fact sheet Polyethyleen is nu beschikbaar op de GMP+ Portal!

Wil je meer weten? Ga naar onze website en lees meer over de fact sheets en onze andere Feed Support Products. Neem bij vragen gerust contact op met de GMP+ Helpdesk.