Carbon footprint standaard voor de Nederlandse markt komt eraan

dinsdag 31 oktober 2023

Met GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) certificatie, tonen bedrijven aan dat ze voldoen aan de markteisen voor een verantwoorde diervoederproductie met betrekking tot mens en milieu. 

Er zijn veel initiatieven op dit gebied. De markt vraagt om een eenduidige en heldere standaard, toepasbaar in de praktijk. Daarom zijn wij, samen met marktpartijen begonnen met een eenvoudige standaard. Met de kennis uit de praktijk ontwikkelen we deze door.

Carbon Footprint voor diervoeder

De nieuwe GMP+ FRA standaard voor de berekening van de carbon footprint (CFP) van diervoeder borgt dat de input die mengvoerbedrijven gebruiken voor het berekenen van de CFP, correct zijn en dat de berekeningswijze juist is toegepast.

De standaard is gebaseerd op het Nederlandse instrument voor CFP berekeningen: het ‘Protocol CFP berekening Nevedi’. Dit instrument is specifiek ontworpen voor de Nederlandse markt en maakt gebruik van default CFP data die specifiek zijn voor Nederland. Dit betekent dat bij aanvang alleen mengvoerbedrijven die zijn gevestigd in Nederland zich kunnen laten certificeren.  

Verwacht wordt dat GMP+ International 01-01-2024 deze standaard lanceert. Het eerste jaar wordt het als een pilot ingevoerd. Gedurende dit jaar doet GMP+ International ervaring op met het borgen van CFP-berekeningen en beoordelen hoe de diervoederindustrie en de markt die zij bedienen reageren op deze norm.

Doorontwikkelen

Deze standaard wordt in de komende jaren verder ontwikkeld naar de methodologie van de PEFCR Feed for food-producing animals. De standaard wordt dan ook toegankelijk voor bedrijven buiten Nederland.

In het najaar wordt de GMP+ FRA CFP standaard voorgelegd aan het International Expert Committee.