Wijziging in support document

woensdag 23 juni 2021

GMP+ International ondersteunt bedrijven bij het implementeren van de voorwaarden van het GMP+ Feed Certification scheme 2020. In onze Support-documenten kunnen bedrijven en certificatie instellingen hier meer over lezen.

S 9.91 Transitie Procedure GMP+ Feed Certification scheme 2020

In het support document S 9.91 Transition procedure GMP+ Feed Certification scheme 2020 wordt de verplichting dat zes maanden na publicatie van de officiële GMP+ FC scheme 2020, te weten 1 september 2021, nieuwe bedrijven gecertificeerd moeten worden volgens GMP+ FC scheme 2020 ingetrokken. Dit betekent dat nieuwe bedrijven vanaf deze datum gecertificeerd mogen worden volgens GMP+ FC scheme 2020 of nog volgens het GMP+ FC scheme 2010.

Vanaf 1 september 2024 moeten alle bedrijven volgens het GMP+ FC scheme 2020 gecertificeerd zijn.