Wijzigingen in GMP+ BA1 “Specifieke Voederveiligheidsnormen”

zondag 25 oktober 2020

International Expert Committee (IEC) heeft de wijziging in GMP+ BA1 Specifieke Voederveiligheidsnormen goedgekeurd.

Met de publicatie van Verordening (EU)2020/762 is de norm voor Enterobacteriaceae in rauw voeder voor gezelschapsdieren gewijzigd. De norm is minder streng. Deze verordening introduceert de term 'proceshygiënecriterium' dat voortaan van toepassing is op Enterobacteriaceae in rauw voeder voor gezelschapsdieren. Dit is geïmplementeerd in de GMP+ BA1 door:

  • de norm te verplaatsen naar de kolom “actiegrens”.
  • de term "proceshygiënecriterium" op te nemen in de aanvullende voorwaarden van de actiegrens.
  • een verwijzing naar de Verordening op te nemen voor meer informatie over het nieuwe proceshygiënecriterium.

Ook is de drempelwaarde (m) voor het aantal bacteriën gewijzigd.