EWS jaarverslag 2019 nu beschikbaar!

woensdag 6 mei 2020

Met 427 EWS-meldingen, verdeeld over 247 EWS-zaken, kreeg GMP+ International te maken met een stijging van 19% in het aantal EWS-meldingen in vergelijking met 2018 (358) en een stijging van 21% in het aantal EWS-zaken (204).

Dit jaar wordt ook de ontvangstmaand van de zaak getoond, op deze manier wordt het tijdsbestek duidelijker. Door deze gegevens, die we in de toekomst regelmatig willen delen, toe te voegen, kunnen alle deelnemers controleren of ze rond dat tijdsbestek een partij hebben ontvangen en indien nodig actie ondernemen. Het Excel-overzicht is te raadplegen na inloggen op de Portal.

Gepubliceerde waarschuwingen in 2019

In 2019 zijn drie waarschuwingen gepubliceerd. Twee waarschuwingen waren aan elkaar gerelateerd, beide waren batches van suikerbietenpulp en suikerbietenkorrel uit Duitsland verontreinigd met Zearalenon (ZEA). De oorzaak van de verontreiniging hield verband met de regionale aantasting door insecten (bietenmot) op de bieten die een schimmelaantasting veroorzaakten en daarmee de vorming van zearalenon. De andere waarschuwing had betrekking op chloorpyrifos en metalaxyl in zonnebloemoliën uit Oost-Europa.

Opvallende veranderingen ten opzichte van 2018

De EWS-infographic laat in 2019 drie opvallende veranderingen zien ten opzichte van 2018. Deze betreffen een toename van meer dan 50 procent van de meldingen over mycotoxinen en een afname van meer dan 50 procent van de meldingen over dioxine / pcb en zware metalen.

Het totale aantal meldingen met betrekking tot een verontreiniging met mycotoxinen nam toe van 16 tot 40 in 2019, voornamelijk met betrekking tot Zearalenon (ZEA) en Deoxynivalenol (DON). Deze groei kan worden verklaard door de zaak in 2019 met betrekking tot ZEA in suikerbietenpulp (9 meldingen). De reden van verontreiniging in dit EWS-geval was dat de suikerbietenpulp van de oogst van 2018 verhoogde niveaus van ZEA bevatte. Voor deze parameter zijn er geen wettelijke normen vastgesteld aan suikerbietenpulp zelf. De verontreiniging in de grondstof kan er echter toe leiden dat de EU-richtwaarden voor mengvoeders in het verwerkte product worden overschreden.

Er is een daling van meer dan 50% voor de soorten verontreiniging met dioxines / PCB's (van 44 naar 6 in 2019) en zware metalen (van 30 naar 14 in 2019) zichtbaar. De dalingen zijn te wijten aan het feit dat er in 2018 belangrijke zaken waren die verband hielden met deze soorten verontreinigingen.

Het belang van een goed risicobeoordelingssysteem!

Het relatief lage aantal EWS-waarschuwingen toont aan dat GMP+ gecertificeerde bedrijven in de meeste gevallen de situatie snel onder controle hadden, waardoor het risico op verontreiniging in de keten werd beperkt en voorkomen werd dat de voederveiligheid in gevaar kwam. Hieruit blijkt dat binnen de bedrijven een goed risicomanagementsysteem is geïmplementeerd. Maar natuurlijk is de uitdaging voor 2020 om in alle gevallen de bron van verontreiniging te vinden.

Hoewel er in 2019 slechts drie EWS-waarschuwingen waren, is het belangrijk dat alle deelnemers onregelmatigheden melden. Het maakt snelle actie mogelijk en waar nodig kunnen andere betrokkenen worden geïnformeerd over mogelijke dreigingen of risico's (schadebeheersing). Om die reden is het Early Warning System een belangrijk onderdeel van een Feed Safety Management systeem als GMP+ FSA.

Gebruikte terminologie:
Melding: 
 Onveilig diervoeder dat wordt gemeld aan GMP+ International.
C
ase/Zaak: Het geheel van meldingen over dezelfde onveilige situatie. Het betreft meldingen van verschillende bedrijven. Meerdere meldingen kunnen betrekking hebben op één case/zaak.
Waarschuwing: GMP+ deelnemers worden gewaarschuwd alert te zijn op mogelijke v
erontreiniging bij de aankoop van een bepaald product uit een bepaald land of bepaalde regio. De situatie is urgent en niet (volledig) onder controle.