EWS report 2021 nu beschikbaar!

maandag 30 mei 2022

Grotere bewustwording over het delen van EWS-meldingen

Met 384 EWS-meldingen, verdeeld over 283 EWS-gevallen, zag GMP+ International een toename van het aantal EWS-meldingen (250) en EWS-gevallen (167) in 2021 ten opzichte van 2020.  

Zie infographic

De meeste besmettingen worden veroorzaakt door processen binnen het diervoederbedrijf. Dit kan gebeuren door fouten in het productieproces. Om meer grip te krijgen op de voederveiligheid in je bedrijf, moet je je kennis over de borging van voederveiligheid op peil houden. Wij willen onze GMP+ Community helpen om de voederveiligheid te beheersen met verschillende ondersteunende producten. Onze Feed Support Products geven je ondersteuning bij het begrijpen en beheersen van gevaren.

We hebben in 2021 meer meldingen (+134) ontvangen dan in 2020, ook van recent GMP+ gecertificeerde bedrijven. Omdat we een relatieve groei zien in het aantal meldingen (niet alleen meer bedrijven, maar ook meer meldingen), lijkt het erop dat het bewustzijn over het melden is toegenomen.

Hoewel we meer meldingen hebben ontvangen, heeft dit in 2021 niet geleid tot EWS-waarschuwingen. De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van niet-conforme producten ligt altijd bij het gecertificeerde bedrijf, samen met zijn leveranciers en klanten. We constateerden dat de situatie door de bedrijven in de keten goed onder controle werd gehouden: klanten werden geïnformeerd, producten geblokkeerd en maatregelen genomen om herhaling van het incident te voorkomen. Dit heeft geen extra acties van GMP+ International gevergd. De GMP+ gecertificeerde bedrijven zijn goed bezig om bij incidenten de regie in handen te nemen!

Toch blijft het belangrijk om alert te blijven en te handelen zodra je onregelmatigheden in je diervoeder constateert. De GMP+ standaarden zijn duidelijk over wat je moet doen als zich een incident voordoet. Het belangrijkste is dat het product geblokkeerd wordt, en dat alle relevante partijen geïnformeerd worden, zodat ook zij maatregelen kunnen nemen. Naast reageren op de situatie, adviseren wij je ook om proactief te zijn, zodat je voorbereid bent als dat nodig is.

Wij zullen alle meldingen die via onze EWS-procedure bij ons binnenkomen, blijven beoordelen om te zien of er aanleiding is om de GMP+ Community te waarschuwen. Gebruik ons gemakkelijk toegankelijke webformulier in de GMP+ Portal om ons je melding te sturen. 

Alle EWS-meldingen

Een overzicht van alle in 2021 ontvangen EWS-meldingen vind je in de portal. Sommige van onze klanten hebben ons gevraagd om de EWS-meldingen op frequentere basis te delen.  Vanaf juni 2022 zullen we de EWS-meldingen elke maand in de portal zetten.

Op die manier kun je je voorbereiden, de mogelijke risico's begrijpen en proactiever handelen.

Tip: log in op onze portal; dit bespaart je tijd, aangezien een deel van het formulier automatisch wordt ingevuld. 

Tip: je vindt alle communicatie met betrekking tot je EWS-melding in de GMP+ Portal.