Uitvoeringsbesluit betreffende het GMP+-vervoer van diervoeders binnen Oekraïne en van Oekraïne naar andere landen.

dinsdag 26 juli 2022

Dit decreet regelt de toepassing van de poortwachtersprotocollen voor het vervoer van diervoeder over de weg of over de binnenwateren binnen Oekraïne of van Oekraïne naar welk land dan ook. Er dient opgemerkt te worden dat het spoorvervoer niet noodzakelijkerwijs gecertificeerd hoeft te zijn.

Om dit decreet goed te begrijpen, is het belangrijk om het volgende te weten:

  • In het GMP+ FC-scheme zijn er twee poortwachtersprotocollen voor het transport van diervoeder
    • over de weg, toe te passen door ondernemingen met een productie- of handelsgebied (GMP+ TS 1.2, § 4.4.1), en
    • door ondernemingen met een vervoerscontract (GMP+ TS 1.2, § 4.4.2),
  • Deze protocollen kunnen niet worden toegepast in landen waar voldoende gecertificeerd vervoer beschikbaar is (de zogenaamde A-landen).

Als gevolg van de huidige situatie in Oekraïne leidt deze beperking echter tot problemen bij het vervoer van diervoeder binnen Oekraïne en bijvoorbeeld van Oekraïne naar Polen (een A-land).

Daarom is besloten om het gebruik van deze protocollen tijdelijk uit te breiden. Er wordt op gewezen dat het correcte gebruik van deze protocollen een veilig vervoer garandeert.

Deze uitbreiding betekent dat

  • een GMP+-gecertificeerde producent of handelaar het protocol ook mag gebruiken voor wegtransport van diervoeder binnen en vanuit Oekraïne voor vervoer naar een A-land.
  • een GMP+-gecertificeerde wegvervoerder het protocol ook mag gebruiken voor wegtransport van diervoeder binnen en vanuit Oekraïne voor vervoer naar een A-land.
  • een onderneming die GMP+-gecertificeerd is voor "Bevrachting van de binnenvaarttransport" het protocol ook mag gebruiken voor het vervoer van diervoeder binnen en vanuit Oekraïne via de binnenvaart voor vervoer naar een A-land.

Elk bedrijf dat gebruik maakt van dit uitvoeringsbesluit moet dit feit registreren, met inbegrip van alle registraties die nodig zijn bij de toepassing van deze protocollen. Deze registraties moeten beschikbaar zijn voor de auditor.

Op kennisgevingen betreffende het gebruik van deze poortwachtersprotocollen aan GMP+ International en de Certificerings Instelling zijn de gebruikelijke voorwaarden van toepassing.

Dit uitvoeringsbesluit is opgesteld overeenkomstig artikel 2.4.e van de F 0.1 Rechten en Plichten. Dit uitvoeringsbesluit is geldig tot en met 31 december 2022 en kan worden verlengd. Dit is afhankelijk van de situatie van dat moment en zal tijdig bekend worden gemaakt.