Eerste bedrijf gecertificeerd voor GMP+ FC scheme 2020

donderdag 30 september 2021

Microbalans uit Oirschot (Nederland) is in september het eerste bedrijf dat gecertificeerd is voor het GMP+ FC scheme 2020. Het nieuwe schema is meer doelgericht en makkelijker te lezen.

Na een jarenlange voorbereiding werd het vernieuwde schema in maart 2021 gelanceerd. Het schema heeft een volledige herstructurering ondergaan op basis van ontvangen feedback van de community en is uitgevoerd in nauwe samenwerking met gecertificeerde bedrijven en stakeholders.

Op 1 september zijn Certificatie Instellingen begonnen met het uitvoeren van audits op basis van het GMP+ FC scheme 2020. Microbalans uit Oirschot, Nederland, werd het eerste bedrijf dat een certificaat ontving in het nieuwe systeem.

“Als een beginnende onderneming in de feed-sector is het belangrijk om eenvoud en structuur in de bedrijfsvoering te kunnen implementeren”, zegt eigenaar Jasper Oomen. “Het GMP+ FC scheme 2020  helpt hierbij en zorgt voor een borging van de voederveiligheid die wereldwijd geaccepteerd wordt. We zijn erg blij dat we ons bij de groeiende GMP+ Community hebben mogen voegen en verheugen ons op een mooie toekomst.”

Control Union Certifications (CUC) is een van de Certificatie Instellingen die nu audits uitvoert voor zowel nieuwe als bestaande Community-leden binnen het nieuwe schema.

“Het doel van GMP+ FC scheme 2020 is om meer te focussen op de doelen. Dit is een proces voor zowel bedrijven als auditoren”, zegt Johanna Bontan van CUC. “We hebben allemaal tijd nodig om te wennen aan de nieuwe, op ISO22000 gebaseerde, structuur. Voor ons als CI betekent dit veel training en veranderingen in het certificatieproces. Deze eerste certificering geeft ons het vertrouwen dat we alle bedrijven binnen de transitieperiode van drie jaar naar het nieuwe schema kunnen brengen.”