Infographic resulaten GMP+ Monitoring database 2019 nu beschikbaar

maandag 28 september 2020

Ben je een monitoringsprogramma aan het opzetten? Dan hebben we waardevolle en nuttige informatie voor jou!

Elk jaar evalueert GMP+ International de  analyseresultaten welke zijn ingevoerd in de GMP+ Monitoring database. De resultaten zijn gevisualiseerd in een infographic en laat de resultaten zien, die het afgelopen  jaar met  de GMP+ Community zijn gedeeld. We hebben de belangrijkste cijfers en conclusies in kaart gebracht. De informatie is toepasbaar bij het maken van jouw bedrijfsspecifieke HACCP-plan.

Algemene bevindingen

In 2019 hebben 911 individuele gebruikers uit 43 landen de GMP+ Monitoring database gebruikt. Samen hebben ze bijna 29.000 analyseresultaten gedeeld. Het aantal gebruikers neemt nog steeds gestaag toe, maar het aantal gedeelde resultaten is niet hoger dan het totale aantal gedeelde resultaten van vorig jaar (meer dan 33.000). We verwachten dat dit verband houdt met de Covid-19 pandemie, aangezien de resultaten voor het 4e kwartaal van het jaar (1 september tot en met 31 december) veel lager zijn dan de andere kwartalen in 2019.

Wat betreft de ongewenste stoffen die in het monitoringsverslag van 2019 werden geanalyseerd, met uitzondering van dioxine en niet-dioxine zoals PCB's en salmonella, vertoonden de non-compliance cijfers van de overige verontreinigingen een dalende trend of bleven 0 (Enterobacteriaceae en verboden dierlijke eiwitten).

We werken aan een aantal verbeteringen van de GMP+ Monitoring database, voornamelijk op basis van het Klanttevredenheidsonderzoek. Dit omvat het verbeteren van de gebruikerservaring van de GMP+ Monitoring database en het actualiseren van de gebruikershandleiding.