Implementatie verbeterprogramma in volle gang

maandag 28 september 2020

In 2017 zijn wij gestart met het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. In het kader daarvan zijn wij een verbeterprogramma aan het implementeren. Het doel is om onze dienstverlening aan onze GMP+ Community te verbeteren en de klanttevredenheid te vergroten.

Het programma is gestart met een breed online onderzoek en diverse persoonlijke interviews. Op basis hiervan zijn concrete verbeteracties uitgevoerd met betrekking tot onze GMP+ website, GMP+ Portal, GMP+ nieuwsbrieven en de fysieke zichtbaarheid van GMP+ International in de Nederlandse en Duitse markt.

Begin 2020 hebben we een herhaal- (en afsluitend) onderzoek gedaan en hieruit kwam naar voren dat we op de goede weg zitten. Uiteraard blijven wij verbeteringen doorvoeren in de communicatie richting onze Community, o.a. via onze GMP+ website en nieuwsbrieven. We blijven kennis delen en zorgen dat onze dienstverlening aan jouw wensen blijft voldoen.

Laat je horen

Zijn er ideeën, feedback of suggesties? Neem contact op met onze GMP+ Helpdesk, we horen graag.