Protocol Monitoring Aflatoxine B1

woensdag 29 april 2020

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast.

Gewijzigd risicoprofiel:

Spanje - verlaagd van midden naar laag

Dit betekent dat maïs uit
Spanje mag minder frequent geanalyseerd worden.

Het gewijzigde risicoprofiel treedt in werking op 29 april 2020.

N.B.:
Maïs dat afkomstig is uit een land met een hoog risico moet vaker geanalyseerd worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 hoog te noemen is
. 
Raadpleeg voor meer details het GMP+ Aflatoxine Protocol.

We hebben uw hulp nodig

Om landen opnieuw in te delen, is het belangrijk dat GMP+ deelnemers hun analyseresultaten uploaden naar de GMP+ Monitoringdatabase en deze delen met onze community.
Zorg er bij het uploaden van deze informatie voor dat de oorsprong van de maïs juist wordt ingevoerd en dat de gemeten Aflatoxinewaarden worden ingevoerd met de juiste eenheid (mg/kg).

  • Vraag uw laboratorium om te rapporteren in de juiste eenheid

Vraag uw laboratorium om de analyseresultaten te rapporteren in dezelfde eenheid zoals vermeld in GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen. Voor Aflatoxine is de correcte eenheid mg/kg. Dit is nuttig wanneer u het resultaat controleert met de van toepassing zijnde voederveiligheidsnormen in GMP+ BA1, maar voldoet ook aan de voorwaarden van de GMP+ Monitoring database met betrekking tot het rapporteren van het resultaat in deze eenheid. 

Waarom is dit belangrijk?

Het analyseren van monitoringresultaten is een belangrijke bron voor GMP+ International bij het vaststellen van potentiële risico’s. daarnaast helpt het ons bij de ontwikkeling van FSP-producten die u en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken.

Voorgaande wijzigingen risicoprofielen

Sinds september 2019 zijn de risicoprofielen van herkomstlanden als volgt gewijzigd.

Implementatie-datum

Land

Risicoprofiel

10 fenruari 2020

Tsjechië

Midden > Laag

11 december 2019

Italië
Oekraïne
Hongarije

Hoog > Midden
Midden > Laag
Midden > Laag

23 september 2019

Roemenië
Slowakije
Hongarije

Laag > Midden
Laag > Midden
Laag > Midden

Vragen?

Indien u vragen hebt over dit bericht, neem dan contact op met uw GPM+ vertegenwoordiger of met GMP+ International: www.gmpplus.org of bel +31 (0)70 307 4120.