Protocol Monitoring Aflatoxine B1 in Maïs en Bijproducten van maïs

woensdag 22 december 2021

Aflatoxine B1 in maïs(bijproducten): Wijziging in risicoprofiel voor Oekraïne en Zuidwest Frankrijk.

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast. 

Gewijzigde risicoprofiel:

  • Oekraïne  -  verlaagd van midden naar laag
  • Frankrijk-Zuidwest – verhoogd van laag naar midden (dit betreft de departementen: 64, 40, 33, 47, 31, 32, 65 en 82)
  • Frankrijk - overige departementen blijven laag

Dit betekent dat maïs uit

  • Oekraïne minder frequent geanalyseerd mag worden.
  • Frankrijk-Zuidwest meer frequent geanalyseerd moet worden

Het gewijzigde risicoprofiel treedt in werking vanaf 27 december 2021.

N.B.:
Raadpleeg voor meer details het GMP+ Aflatoxine Protocol & TS 1.7 Monitoring - Appendix

We hebben uw hulp nodig

Om landen opnieuw in te delen, is het belangrijk dat GMP+ deelnemers hun analyseresultaten uploaden naar de GMP+ Monitoringdatabase en deze delen met onze community.
Controleer of uw gegevens al dan niet zijn gedeeld met de GMP+ Community, anders worden uw gegevens niet gebruikt bij de volgende evaluatie voor herindeling.

Wees voorzichtig

Onjuiste analyseresultaten in de database kunnen de resultaten van de evaluatie en de risico-indeling van de landen beïnvloeden.

Zorg er bij het uploaden van deze informatie voor dat de oorsprong van de maïs juist wordt ingevoerd en dat de gemeten Aflatoxinewaarden worden ingevoerd met de juiste eenheid (mg/kg).

  • Vraag uw laboratorium om te rapporteren in de juiste eenheid

Vraag uw laboratorium om de analyseresultaten te rapporteren in dezelfde eenheid zoals vermeld in GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen. Voor Aflatoxine is de correcte eenheid mg/kg. Dit is nuttig wanneer u het resultaat controleert met de van toepassing zijnde voederveiligheidsnormen in GMP+ BA1, maar voldoet ook aan de voorwaarden van de GMP+ Monitoring database met betrekking tot het rapporteren van het resultaat in deze eenheid. 

Waarom is dit belangrijk?

Het analyseren van monitoringresultaten is een belangrijke bron voor GMP+ International bij het vaststellen van potentiële risico’s. daarnaast helpt het ons bij de ontwikkeling van FSP-producten die u en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken.

Voorgaande wijzigingen risicoprofielen

Sinds september 2021 zijn de risicoprofielen van herkomstlanden als volgt gewijzigd:

Uiterste implementatiedatum

Land

Risicoprofiel

20 september 2021

Hongarije 

Oekraïne  

Servië 

Laag > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Vragen?
Indien u vragen hebt over dit bericht, neem dan contact op met uw GPM+ vertegenwoordiger of met GMP+ International: www.gmpplus.org of bel +31 (0)70 307 4120.