Protocol Monitoring Aflatoxine B1

woensdag 30 september 2020

Aflatoxine B1 in mais(-producten): Wijziging in risicoprofiel voor meerdere landen.

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast. Vanwege de aanstaande nieuwe maisoogst is bij de indeling van landen ook rekening gehouden met informatie over teelt- en oogstomstandigheden. Daarnaast is gelet op landen waar een eventuele vermenging met oude (2019) oogst uit hoog-/medium risicolanden een risico voor de diervoederveiligheid kan opleveren. Op basis van deze criteria is er voor gekozen aan het begin van het oogstjaar 2020 alle landen eerst in Midden in te delen met uitzondering van 17 risico-lage landen.

Gewijzigde risicoprofiel(en):

 • Hongarije  -  verhoogd van laag naar midden
 • Oekraïne  -  verhoogd van laag naar midden
 • Spanje -  verhoogd van laag naar midden
 • Tsjechië - verhoogd van laag naar midden

Dit betekent dat maïs uit

 • Hongarije meer frequent geanalyseerd moet worden.
 • Oekraïne meer frequent geanalyseerd moet worden.
 • Spanje meer frequent geanalyseerd moet worden.
 • Tsjechië meer frequent geanalyseerd moet worden.

Het gewijzigde risicoprofiel treedt in werking op 30 September 2020.

N.B.:
Maïs dat afkomstig is uit een land met een hoog risico moet vaker geanalyseerd worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 hoog te noemen is.
Raadpleeg voor meer details het
GMP+ Aflatoxine Protocol.

We hebben uw hulp nodig
Om landen opnieuw in te delen, is het belangrijk dat GMP+ deelnemers hun analyseresultaten uploaden naar de GMP+ Monitoringdatabase en deze delen met onze community.

Wees voorzichtig
Onjuiste analyseresultaten in de database kunnen de resultaten van de evaluatie en de risico-indeling van de landen beïnvloeden.

Zorg er bij het uploaden van deze informatie voor dat de oorsprong van de maïs juist wordt ingevoerd en dat de gemeten Aflatoxinewaarden worden ingevoerd met de juiste eenheid (mg/kg).

 • Vraag uw laboratorium om te rapporteren in de juiste eenheid

Vraag uw laboratorium om de analyseresultaten te rapporteren in dezelfde eenheid zoals vermeld in GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen. Voor Aflatoxine is de correcte eenheid mg/kg. Dit is nuttig wanneer u het resultaat controleert met de van toepassing zijnde voederveiligheidsnormen in GMP+ BA1, maar voldoet ook aan de voorwaarden van de GMP+ Monitoring database met betrekking tot het rapporteren van het resultaat in deze eenheid. 

Andere wijzigingen in het protocol

 • De vrijstelling voor positieve vrijgave voor rechtstreekse levering per vrachtwagen uit landen met een hoog en gemiddeld risico wordt geschrapt. De vrijstelling is nog steeds alleen mogelijk in geval van rechtstreekse levering met een vrachtwagen uit een land met een middelhoog risico onder strikte voorwaarden (zie artikel 2.3.7.1 en 2.3.12).
 • Nieuwe monsternamemethode in geval van overslag van schip naar schip is toegevoegd. (zie de artikelen 2.3.6.2.1 en 2.3.7.2.2).
 • De voorwaarde voor laboratoria is aangepast

Waarom is dit belangrijk?

Het analyseren van monitoringresultaten is een belangrijke bron voor GMP+ International bij het vaststellen van potentiële risico’s. daarnaast helpt het ons bij de ontwikkeling van FSP-producten die u en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken.

Voorgaande wijzigingen risicoprofielen
Sinds september 2019 zijn de risicoprofielen van herkomstlanden als volgt gewijzigd:

Implementatie-datum

Land

Risicoprofiel

29 april 2020

Spanje

Midden > Laag

10 februari 2020

Tsjechië

Midden > Laag

11 december 2019

Italië 

Oekraïne 

Hongarije

Hoog > Midden

Midden > Laag

Midden > Laag

23 september 2019

Roemenië

Slowakije

Hongarije

Laag > Midden

Laag > Midden

Laag > Midden

Vragen?
Indien u vragen hebt over dit bericht, neem dan contact op met uw GPM+ vertegenwoordiger of met GMP+ International: www.gmpplus.org of bel +31 (0)70 307 4120.