Protocol Monitoring Aflatoxine B1 in maïs en maïsproducten

donderdag 9 september 2021

Wijziging in risicoprofiel voor meerdere landen – Oogst 2021/2022

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast. Vanwege de aanstaande nieuwe maisoogst is bij de indeling van landen ook rekening gehouden met informatie over teelt- en oogstomstandigheden. Daarnaast is gelet op landen waar een eventuele vermenging met oude (2020) oogst uit hoge / middelhoge risicolanden een risico voor de diervoederveiligheid kan opleveren. Op basis van deze criteria is er voor gekozen aan het begin van het oogstjaar 2021 alle landen eerst in Midden in te delen met uitzondering van 17 risico-lage landen.

Gewijzigde risicoprofielen:

  • Hongarije  -  verhoogd van laag naar midden
  • Oekraïne  -  verhoogd van laag naar midden
  • Servië -  verhoogd van laag naar midden

Dit betekent dat maïs uit

Hongarije meer frequent geanalyseerd moet worden
Oekraïne meer frequent geanalyseerd moet worden
Servië meer frequent geanalyseerd moet worden

Het gewijzigde risicoprofiel treedt in werking op 20 september 2021.

N.B.:
Maïs dat afkomstig is uit een land met een hoog risico moet vaker geanalyseerd worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 hoog te noemen is.
Raadpleeg voor meer details het
GMP+ Aflatoxine Protocol & TS 1.7 Monitoring - Appendix

We hebben uw hulp nodig

Om landen opnieuw in te delen, is het belangrijk dat GMP+ deelnemers hun analyseresultaten uploaden naar de GMP+ Monitoringdatabase en deze delen met onze community.

Wees voorzichtig

Onjuiste analyseresultaten in de database kunnen de resultaten van de evaluatie en de risico-indeling van de landen beïnvloeden.

Zorg er bij het uploaden van deze informatie voor dat de oorsprong van de maïs juist wordt ingevoerd en dat de gemeten Aflatoxinewaarden worden ingevoerd met de juiste eenheid (mg/kg).

- Vraag uw laboratorium om te rapporteren in de juiste eenheid

Vraag uw laboratorium om de analyseresultaten te rapporteren in dezelfde eenheid zoals vermeld in GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen. Voor Aflatoxine is de correcte eenheid mg/kg. Dit is nuttig wanneer u het resultaat controleert met de van toepassing zijnde voederveiligheidsnormen in GMP+ BA1, maar voldoet ook aan de voorwaarden van de GMP+ Monitoring database met betrekking tot het rapporteren van het resultaat in deze eenheid. 

- Indien het analyseresultaat in ppb wordt weergegeven, moet u dit eerst omrekenen naar mg/kg

Waarom is dit belangrijk?

Het analyseren van monitoringresultaten is een belangrijke bron voor GMP+ International bij het vaststellen van potentiële risico’s. daarnaast helpt het ons bij de ontwikkeling van FSP-producten die u en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken.

Voorgaande wijzigingen risicoprofielen

Sinds september 2020 zijn de risicoprofielen van herkomstlanden als volgt gewijzigd:

Implementatie-datum

Land

Risicoprofiel

10 maart 2021

Servië

Midden > Laag

1 februari 2021

Hongarije

Midden > Laag

18 december 2020

Oekraïne 

Midden > Laag

30 september 2020

Hongarije 
Oekraïne  
Spanje 
Tsjechië 

Laag > Midden
Laag > Midden
Laag > Midden
Laag > Midden

Vragen?
Indien u vragen hebt over dit bericht, neem dan contact op met uw GPM+ vertegenwoordiger of met GMP+ International: www.gmpplus.org of bel +31 (0)70 307 4120.