Protocol Monitoring Aflatoxine B1 in Maïs en Bijproducten van maïs

maandag 11 september 2023

Wijziging in risicoprofiel voor meerdere landen - Oogst 2023/2024

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast. Vanwege de aanstaande nieuwe maisoogst is bij de indeling van landen ook rekening gehouden met informatie over teelt- en oogstomstandigheden. Daarnaast is gelet op landen waar een eventuele vermenging met oude (2022) oogst uit hoge / middelhoge risicolanden een risico voor de diervoederveiligheid kan opleveren. Op basis van deze criteria is er voor gekozen aan het begin van het oogstjaar 2023 alle landen eerst in Midden in te delen met uitzondering van 17 risico-lage landen.

Gewijzigde risicoprofiel(en):

  • Oekraïne - verhoogd van laag naar midden
  • Tsjechië - verhoogd van laag naar midden
  • Zuid Frankrijk - verhoogd van laag naar midden (dit betreft departementen: 85, 79, 86, 17, 16, 87, 23, 19, 03, 63, 15, 43, 71, 39, 42, 69, 01, 74, 73, 38, 07, 26, 24, 33, 40, 64, 47, 46, 82, 32, 65, 31, 81, 12, 09, 48, 30, 34, 11, 66, 05, 04, 06, 83, 84 en 13)
  • Frankrijk - Andere departementen blijven laag 

Dit betekent dat maïs uit

  • Oekraïne meer frequent geanalyseerd moet worden
  • Tsjechië meer frequent geanalyseerd moet worden
  • Zuid Frankrijk meer frequent geanalyseerd moet worden

Het gewijzigde risicoprofiel treedt in werking op 18 september 2023.

N.B.:
Maïs dat afkomstig is uit een land met een hoog risico moet vaker geanalyseerd worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 hoog te noemen is.
Raadpleeg voor meer details het
GMP+ Aflatoxine ProtocolTS 1.7 Monitoring - Appendix

We hebben uw hulp nodig!

Om landen opnieuw in te delen, is het belangrijk dat GMP+ deelnemers hun analyseresultaten uploaden naar de GMP+ Monitoringdatabase en deze delen met onze community.

Wees voorzichtig

Onjuiste analyseresultaten in de database kunnen de resultaten van de evaluatie en de risico-indeling van de landen beïnvloeden.

Zorg er bij het uploaden van deze informatie voor dat de oorsprong van de maïs juist wordt ingevoerd en dat de gemeten Aflatoxinewaarden worden ingevoerd met de juiste eenheid (mg/kg).

  • Vraag uw laboratorium om te rapporteren in de juiste eenheid

Vraag uw laboratorium om de analyseresultaten te rapporteren in dezelfde eenheid zoals vermeld in GMP+ BA1/TS 1.5 Specifieke voederveiligheidsnormen. Voor Aflatoxine is de correcte eenheid mg/kg. Dit is nuttig wanneer u het resultaat controleert met de van toepassing zijnde voederveiligheidsnormen in GMP+ BA1/TS 1.5, maar voldoet ook aan de voorwaarden van de GMP+ Monitoring database met betrekking tot het rapporteren van het resultaat in deze eenheid. 

- Indien het analyseresultaat in ppb wordt weergegeven, moet u dit eerst omrekenen naar mg/kg.

Waarom is dit belangrijk?

Het analyseren van monitoringresultaten is een belangrijke bron voor GMP+ International bij het vaststellen van potentiële risico’s. daarnaast helpt het ons bij de ontwikkeling van FSP-producten die u en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken. 

Voorgaande wijzigingen risicoprofielen

Sinds september 2022 zijn de risicoprofielen van herkomstlanden als volgt gewijzigd:

Uiterste implementatiedatum

Land

Risicoprofiel

2 Augustus 2023

Canada

Laag > Midden

23 juni 2023

Canada

Italië

Zuid Frankrijk

Oekraïne

Midden > Laag

Hoog > Midden

Midden > Laag

Midden > Laag

17 april 2023

Oekraïne

Laag > Midden

27 februari 2023

Tjechië

Midden > Laag

23 december 2022

Italië
Zuid-Frankrijk (departementen: 85, 79, 86, 17, 16, 87, 23, 19, 03, 63, 15, 43, 71, 39, 42, 69, 01, 74, 73, 38, 07, 26, 24, 33, 40, 64, 47, 46, 82, 32, 65, 31, 81, 12, 09, 48, 30, 34, 11, 66, 05, 04, 06, 83, 84 en 13)
Frankrijk (overige departementen)
Oekraïne

Midden > Laag
Laag > Midden

blijft Laag
Midden > Laag

23 november 2022 

Hongarije
Roemenië

Midden > Hoog
Midden > Hoog

15 september 2022

Canada
Oekraïne
Spanje
Tjechië

Laag > Midden
Laag > Midden
Laag > Midden
Laag > Midden


Vragen?
Indien u vragen hebt over dit bericht, neem dan contact op met uw GPM+ vertegenwoordiger of met GMP+ International: www.gmpplus.org of bel +31 (0)70 307 4120.