Schemawijzigingen GMP+ FRA module

woensdag 23 juni 2021

Updates in de voorwaarden voor de standaarden betreffende- GMP+ MI101 / MI 5.1 Productie en handel van RTRS-soja- GMP+ MI105 / MI 5.4 GMO Controlled- GMP+ F 0.3 Scopes voor certificatie

De GMP+ Community heeft samen met de GMP+ Commissies wijzigingen doorgevoerd in twee standaarden binnen onze GMP+ Feed Responsibility Assurance (FRA) module. Deze wijzigingen betreffen vooral correcties, betere uitleg van de documenten en meer aansluiting bij de dagelijkse behoeften van deelnemers.

GMP+ MI101 / MI 5.1 Productie en handel van RTRS-soja

Alle RTRS gecertificeerde bedrijven moeten de verhandelde volumes RTRS fysiek materiaal (segregated en mass balance soja) registreren. Het doel van deze voorwaarde is dat RTRS inzicht heeft in de volumes verhandelde RTRS-soja door gecertificeerde schakels in de ‘chain of custody’. Alle inkopen van RTRS gecertificeerd materiaal, credits of fysiek materiaal, moeten worden geregistreerd op het online Trading platform op de website van RTRS. Deze voorwaarde is nu ook opgenomen in de GMP+ MI101 / MI 5.1 standaard en van toepassing op alle GMP+ gecertificeerde bedrijven.

GMP+ MI105 / MI 5.4 GMO Controlled

De standaard is bijgewerkt en bevat nu:

- de wijzigingen in de nieuwe VLOG-standaard (versie 20.02)

- de resultaten van de wederzijdse erkenning tussen GMP+ International en Oqualim-STNO

- diverse verduidelijkingen van bestaande voorwaarden op basis van ontvangen input vanuit de GMP+ Community.

F 0.3 Scopes voor certificatie

Het document is bijgewerkt als gevolg van de wijzigingen in MI 5.4 GMO Controlled & GMP+ MI105 GMO Controlled.

Wat moet je doen?

Download de laatste versie van deze documenten van onze website en zorg ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan de laatste wijzigingen in het schema. 

GMP+ FC scheme 2010

GMP+ FC scheme 2020

De gewijzigde documenten kunnen hier op onze website worden geraadpleegd.

De wijzigingen zijn grijs gemarkeerd.

De gewijzigde documenten kunnen hier op onze website worden geraadpleegd. Let op: dit zijn de 'schone' versies van de documenten waarin de wijzigingen niet zichtbaar zijn gemaakt.

Wil je weten wat er is gewijzigd? Open dan hier S 9.1 Lijst met wijzigingen GMP+ FC scheme 2020 voor een overzicht van alle wijzigingen per document én een link naar het gewijzigde document van het GMP+ FC scheme 2020 waarin alle wijzigingen zichtbaar zijn.

De wijzigingen moeten met ingang van 1 juli 2021 worden doorgevoerd

Waarom krijg je dit bericht?

De normatieve documenten van GMP+ International vormen de basis van het GMP+ Feed Certification scheme. Wij streven ernaar om alle GMP+ gecertificeerde bedrijven te informeren, zodra zich wijzigingen voordoen om te zorgen voor voederveiligheid en verantwoorde diervoeding wereldwijd.

Bij GMP+ International blijven we leren van jouw feedback en bieden we oplossingen voor veranderingen in de markteisen. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met je GMP+ vertegenwoordiger of met onze GMP+ Helpdesk.