Specifieke voorwaarden voor bijproducten van de olie- en vettenindustrie

zondag 25 oktober 2020

In augustus 2018 heeft GMP+ International de bijlage GMP+ BA7 gepubliceerd. Deze bijlage stelt specifieke voorwaarden aan een aantal bijproducten uit de olie- en vetindustrie. Het is voor GMP+ gecertificeerde bedrijven niet helemaal duidelijk hoe ze alle monitoringvoorwaarden op een correcte manier kunnen toepassen. Daarom zetten we deze even kort op een rij.

Met betrekking tot de monitoring is het belangrijk om in gedachte te houden dat:

  • elke partij moet worden gemonitord op een gespecificeerde set parameters. Het monitoringsprogramma moet resulteren in een 100% positieve vrijgave;
  • monitoring bij voorkeur moet worden uitgevoerd door de producent. De producent kan deze monitoring echter wel overdragen aan de afnemer;
  • indien deze afnemer een vetvermenger of een mengvoederbereider is, men er rekening mee moet houden dat de monitoring moet worden uitgevoerd op het binnenkomende materiaal (het originele product), en niet na het mengen in een mengsel. Dit wordt beschouwd als verdunning en is niet toegestaan.

Met betrekking tot de etikettering is het belangrijk om in gedachte te houden dat:

  • productnaam (inclusief botanische oorsprong) en nummer volgens Reg. (EU) nr. 68/2013, zoals gewijzigd, moeten worden aangegeven. Dit geldt zowel voor de EU- als voor de niet-EU-oorsprong;
  • de GMO-etikettering moet ook voldoen aan de EU-regelgeving. De voorwaarden voor een correcte etikettering van de GMO-status van het product zijn duidelijk vastgelegd in de EU-wetgeving (Reg. 182/2002, die onder andere iets zegt over de traceerbaarheid van levensmiddelen en Reg. 1829/2003 en Reg. 1830/2003 betreffende de traceerbaarheid van GMO's). Wij verzoeken u dringend om een correct etiket aan te vragen, wanneer uw leverancier u een genetisch gemodificeerd product levert.

De GMP+ BA7 Specifieke voorwaarden voor bijproducten uit de Olie- en Vetindustrie vind je hier als printbare PDF.