Neem deel aan de Publieke Consultatie over onze nieuwe FRA-standaard voor diervoeder van Europese herkomst

dinsdag 29 juni 2021

De GMP+ FRA-module wordt binnenkort uitgebreid met een nieuwe standaard en wij willen graag jouw mening horen tijdens onze Publieke Consultatie.

In Europa is een tendens waarneembaar om het gebruik van ingrediënten van Europese herkomst te maximaliseren. Dit heeft deels te maken met de afhankelijkheid van Europa van andere landen voor haar voedselvoorziening, maar ook met een toenemende wens om minder of geen ingrediënten uit verre bronnen te betrekken (om zo te komen tot een circulair voedselsysteem van bodem tot mond).

GMP+ International heeft samen met vertegenwoordigers van de diervoeder- en levensmiddelenindustrie een concept Markt Initiatief (MI) document ontwikkeld.

Het eerste concept bevat de voorwaarden van de volgende drie Nederlandse marktinitiatieven: A-Ware Food Group, Aanvullende normen biologische zuivel en het Beter Leven Keurmerk.

Het is echter te verwachten dat andere regio's in Europa snel zullen volgen.

De focus van de nieuwe MI 5.5 Diervoeder van Europese herkomst ligt op het betrekken van diervoederingrediënten uit "geografisch Europa". Hoewel de doelstellingen van de marktinitiatieven in de standaard duidelijk zijn, is het niet - onmiddellijk - mogelijk om alle soorten diervoeder uit Europa te betrekken. Daarom zijn in de bijlagen bij de standaard verscheidene uitzonderingen opgenomen en zal een stappenplan worden opgesteld om die uitzonderingen in de loop van de tijd tot een minimum te beperken.

Neem deel aan onze Publieke Consultatie

Aangezien we de laatste stappen zetten om de standaard af te ronden, zouden we graag jouw mening horen tijdens onze Publieke Consultatie.

Hier is de link naar de conceptstandaard: MI 5.5 Diervoeder van Europese herkomst.

Gebruik ons antwoordformulier om je inbreng in te zenden. De uiterste datum voor je inbreng is 1 augustus.

Na ontvangst van je inbreng zullen wij samen met onze werkgroep een definitief concept opstellen en dit voorleggen aan ons Internationaal Expert Comité. Het streven is om de standaard op 1-1-2022 te publiceren.