Samen maken we de risico’s beheersbaar

vrijdag 28 januari 2022

Met het GMP+ Feed Certification (GMP+ FC) scheme werken we samen toe naar Feed Safety Worldwide. Naar aanleiding van een crisis in 2000  heeft de GMP+ Community (vertegenwoordigd in onze commissies/IEC) zich uitgesproken. De boodschap was duidelijk: we gebruiken alleen voedermiddelen die getoetst zijn op veiligheid, we willen tijdig weten als er een ongewenste stof in een product zit en informeren elkaar snel om vervolgschade te voorkomen. Om meer inzicht te krijgen in de risico’s verzamelen en delen we data (analyseresultaten) met elkaar.

Dit voorzorgsprincipe is het hart van het GMP+ FC scheme. Ieder individueel GMP+ gecertificeerd bedrijf heeft hiervoor zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar samen staan we sterker en weten we meer. De meerwaarde van het GMP+ FC schema zit hem erin dat de GMP+ Community leden hun krachten en kennis samenbrengen en daardoor gezamenlijk de risico’s in de keten verminderen. De Productenlijst, Risicobeoordelingen, Monitoring database en het Early Warning System zijn hier onlosmakelijk aan verbonden.

Productenlijst

De Productenlijst bevat alle voedermiddelen die binnen de GMP+ keten mogen worden geproduceerd en verhandeld. Zo is voor alle GMP+ gecertificeerde bedrijven duidelijk welke producten veilig te produceren zijn en zijn de risico’s ervan beheersbaar. De lijst wordt vastgesteld in samenwerking met onafhankelijke experts en wordt diverse keren per jaar geüpdatet. Controleer altijd of een product op de lijst staat, zo voorkom je schade. De Productenlijst vervult een cruciale rol binnen het schema.

Risicobeoordelingen

Wil je een voedermiddel produceren of in de GMP+ keten brengen dat (nog) niet op deze lijst staat dan moet er eerst een risicobeoordeling gedaan worden.  GMP+ gecertificeerde bedrijven leveren informatie aan over het productieproces, de mogelijke risico’s en hoe deze beheerst worden. Na aanlevering van de informatie wordt deze getoetst door onafhankelijke experts. Als de experts concluderen dat de risico’s beheersbaar zijn, dan wordt het voedermiddel goedgekeurd en op de Productlijst geplaatst. Door alleen geaccepteerde voedermiddelen te gebruiken, borgen we samen feed safety in de hele keten.

Lees meer…

GMP+ Monitoring database

Analyses zijn essentieel voor de beheersing van diervoederveiligheid. Daarom is het bij bepaalde producten verplicht om analyses uit te voeren en de resultaten te delen in de GMP+ Monitoring database. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om de analyse-protocollen, bijvoorbeeld voor aflatoxine, te updaten. Daarnaast zijn de analyseresultaten(geanonimiseerd) in te zien door de andere GMP+ gecertificeerde bedrijven. Door deze transparantie minimaliseren we risico’s en bewaken we samen diervoederveiligheid in de keten.

Lees meer…

Early Warning System (EWS)

Helaas, soms gaat het toch mis. We hebben te maken met klimaat veranderingen, mensen kunnen fouten maken en soms wordt ook fraude gepleegd. Het  Early Warning System (EWS) helpt ons dan. Het EWS voorkomt dat onveilige ingrediënten en contaminaties zich verspreiden in de keten. GMP+ gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om incidenten binnen 12 uur van de verontreiniging of afwijking te melden bij GMP+ International en hun Certificatie Instelling. Door snelle meldingen en het verspreiden van een waarschuwing door GMP+ International voorkomen we verdere schade aan jouw organisatie en de productieketen.

Lees meer…

Samen staan we sterker

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Feed Safety Worldwide. GMP+ gecertificeerde bedrijven bundelen hun krachten en kennis en minimaliseren daarmee de risico’s. GMP+ International beheert de data en maakt deze toegankelijk voor de GMP+ gecertificeerde bedrijven. Hierdoor beschikt jouw organisatie over actuele, praktische en wetenschappelijke informatie over diervoederveiligheid. Deze kennis kun je direct toepassen in je eigen bedrijfsvoering, bijvoorbeeld ter aanscherping van je eigen HACCP-systeem. Hierover lees je meer in de nieuwsbrief van maart 2022.

De productenlijst, risicobeoordelingen, GMP+ Monitoring Database en het EWS zijn te vinden in de online GMP+ Portal. De GMP+ Helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 (CET) via +31 (0)70 307 41 44. Of mail naar info@gmpplus.org.