De Productlijst van GMP+ International

woensdag 28 september 2022

De Productlijst speelt een cruciale rol in het GMP+ Feed Certification scheme. Het is binnen het GMP+ FC scheme alleen toegestaan om een voedermiddelen te gebruiken die op de Productlijst van GMP+ International staan. Regelmatig krijgen wij vragen over onder andere: wanneer moet en hoe komt een product op de lijst, wat is de status van de Productlijst en wat is het verschil met de EU Catalogus van Voedermiddelen? In deze nieuwsbrief leggen we dat graag uit.

Hoe komt een product op de lijst?

De producten op de Productlijst kunnen veilig worden geproduceerd en de risico's die samenhangen met het productieproces zijn beheersbaar. Om de veiligheid binnen de GMP+ keten te borgen mogen diervoederbedrijven alleen voedermiddelen die op de Productlijst staan onder GMP+ certificatie produceren en verhandelen. Als je een voedermiddel wilt produceren en/of verhandelen dat (nog) niet op de lijst staat wordt er eerst een Risicobeoordeling uitgevoerd. Dit gebeurt door onafhankelijke deskundigen, die lid zijn van de Technische Commissie FSP (TCFSP) van GMP+ International. Zij voeren deze beoordeling uit op basis van door jou verstrekte informatie over het product, het productieproces, de mogelijke risico’s en hoe deze worden beheerst. Het toetskader hiervoor is gebaseerd op de voorwaarden en normen die gelden voor GMP+ voedermiddelen. Als de experts concluderen dat de risico's beheersbaar zijn, dan wordt het “product met dit productieproces” toegevoegd aan de Productlijst. Voor meer informatie voor het aanmelden op de Productlijst, klik hier.

De Productlijst en de relatie tot wetgeving

Door de wereldwijde toepasbaarheid van het GMP+ FC scheme en de wisselende nationale diervoerderwetgeving, roept de relatie van de Productlijst met wetgeving nog wel eens vragen op. Het feit dat een product op de Productlijst staat zegt niets over de wettelijke status van een product, het zegt alleen iets over de veiligheid. De wettelijk status kan per land/regio verschillen. Het kan voorkomen dat een product in het ene land de status van voedermiddel heeft, maar in een ander land de status van bijv. een toevoegingsmiddel, een voormengsel of misschien is het zelfs wel niet toegestaan om in/als diervoeder te worden verwerken. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van het GMP+ gecertificeerde bedrijf, die het product produceert dan wel verhandelt, om vast te stellen in de (lokale) wetgeving wat de status is van een product, welke normen gelden, wat er op het etiket vermeld moet worden, etc.

Wat is het verschil tussen de Productlijst en de EU Catalogus van Voedermiddelen?

Regelmatig krijgen wij de vraag wat het verschil is tussen de Productlijst van GMP+ International en de EU Catalogus van Voedermiddelen. Beide hebben betrekking op voedermiddelen maar er zijn aanzienlijke verschillen. Het grootste verschil zit hem in de intentie. Het primaire doel van de EU Catalogus van Voedermiddelen is het harmoniseren van etikettering. Het primaire doel van de Productlijst is het waarborgen van veiligheid binnen de gehele keten.

Vanwege harmonisatie gebruiken we in de Productlijst, waar mogelijk dezelfde productbenaming en definitie als in de EU Catalogus van Voedermiddelen. GMP+ International neemt, indien van toepassing, het identificatienummer uit de EU Catalogus van Voedermiddelen over (EU-catalogusnummer) in de Productlijst. Om duidelijk te maken dat het om dezelfde producten gaat. Dit is een extra service.