Samen staan we sterker

maandag 30 mei 2022

Samen hebben we de verantwoordelijkheid voor Feed Safety Worldwide. Dit voorzorgsprincipe is het hart van het GMP+ Feed Certification scheme. Ieder individueel GMP+ gecertificeerd bedrijf heeft hiervoor ook zijn eigen verantwoordelijkheid.

In de nieuwsbrief van januari is toegelicht welke bijdrage de Productenlijst, de Risicobeoordelingen, de Monitoring database en het Early Warning System hebben aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook is kort uitgelegd wat er gevraagd wordt van de GMP+ gecertificeerde bedrijven en hoe GMP+ International de data beheert. Door dit samen te doen staan we sterker en weten we meer. 

Om nog meer te weten is het belangrijk om de mening van de gebruiker te horen. Daarom heeft GMP+ International een aantal bedrijven geïnterviewd over de e Productenlijst, de Risicobeoordelingen, de Monitoring database en het Early Warning System.

Interviews

De uitkomst
In alle gevallen begrijpen klanten de waarde en het doel Alle klanten geven aan de producten te willen behouden, maar dat er ruimte is voor verbetering. Bijna alle klanten gebruiken de producten, echter niet alle beschikbare opties/mogelijkheden. Deze zijn dan niet bekend dan wel te ingewikkeld in gebruik.

Top 5

  1. Voor alle producten geldt dat het voor nieuwe gebruikers uitdagend is om met de producten te werken. Doordat er veel informatie beschikbaar is, kost het vinden van de juiste informatie soms veel tijd.
  2. Monitoring database: de gebruikersvriendelijkheid kan beter.
  3. Risicobeoordeling: de risicobeoordelingen is te algemeen. Er is behoefte om de meeste voorkomende risico’s te benoemen. Er wordt om focus gevraagd.
  4. Productenlijst: Niet voor iedereen is het verschil duidelijk tussen de Productenlijst van GMP+ International en de EU-catalogus.
  5. Early Warning System: Bedrijven hebben behoeften om inzicht te hebben in alle meldingen die GMP+ International ontvangt. Met een hogere frequentie. Dit pakken we op en vanaf juni delen we de meldingen maandelijks via de portal.

Het doorvoeren van verbeteringen is een continu proces. Sommige punten zijn eenvoudig en snel aan te pakken, andere vragen meer tijd. Daarom houden we jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen via ons nieuwsbrief.

Uiteraard staan we open voor feedback, dus loop je ergens tegen aan, laat het ons weten. Op deze manier kun je bijdragen aan Feed Safety Worldwide.