Wijzigingen in GMP+ FC scheme 2010 & 2020

maandag 15 november 2021

In nauwe samenwerking met de GMP+ comités, die de GMP+ Community vertegenwoordigen, is een aantal wijzigingen in het schema voorbereid. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in de GMP+ standaarden en zijn geldig vanaf 2022. De wijzigingen zijn doorgevoerd in zowel het GMP+ FC scheme 2010 als het GMP+ FC scheme 2020.

De wijzigingen hebben vooral betrekking op correcties, betere uitleg van de voorwaarden, afstemming op de GMP+ 2020 principes en betere aansluiting op de dagelijkse praktijk van GMP+ gecertificeerde bedrijven. Niet minder belangrijk is dat enkele wijzigingen inhoudelijke onderwerpen betreffen:

  • beheersing van residuen & homogeniteit,
  • uitsluiting van productie van GMP+ certificering,
  • gedeeltelijke opheffing van het diervoederverbod,
  • prestatiecriteria voor pesticiden die door geregistreerde laboratoria worden geanalyseerd.

Beheersing van residuen en homogeniteit van kritische toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen

De voorwaarden in TS 1.11 / GMP+ BA2 zijn geactualiseerd in lijn met de principes van GMP+ 2020. Veel van de beschrijvende voorwaarden zijn verwijderd, waardoor bedrijven meer ruimte krijgen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het vaststellen van beheersmaatregelen om ervoor te zorgen dat residuen van kritische toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen de limieten niet overschrijden. Er is extra aandacht besteed om ervoor te zorgen dat de GMP+ voorwaarden niet in strijd zijn met de lokale wetgeving.

Uitsluiting van GMP+ certificering

Wij hebben het voor GMP+ gecertificeerde bedrijven mogelijk gemaakt om activiteiten, processen, producten of diensten met betrekking tot de productie van diervoeder uit te sluiten van de scope van de GMP+ certificering. Deze mogelijkheid bestond (en bestaat nog steeds) voor activiteiten, processen, producten en diensten met betrekking tot de handel, de opslag en het transport van diervoeder. De bedrijven moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de uitgesloten activiteiten, processen, producten of diensten geen afbreuk doen aan de veiligheid van de GMP+ geborgde producten.

Gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten

De Europese Unie (EU) heeft het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten in diervoeder versoepeld overeenkomstig Richtlijn (EU) 2021/1372. De lijst van producten die niet in diervoeder mogen worden gebruikt (TS 1.4 / GMP+ BA3) is door deze versoepeling geharmoniseerd.

Bedenk wel dat deze toegestane dierlijke eiwitten alleen als voedermiddel gebruikt mogen worden als ze ook op de Productenlijst van GMP+ International staan. Staat het betreffende voedermiddel nog niet op de productenlijst? Klik hier voor de indieningsprocedure.

Geregistreerde laboratoria

Prestatiecriteria voor de analyse van pesticiden zijn toegevoegd aan TS 4.2 / GMP+ BA11. Er is een shortlist van pesticiden opgenomen. Laboratoria die geregistreerd willen worden voor pesticiden moeten voldoen aan de prestatiecriteria voor alle pesticiden op de shortlist.

Wat moet je doen?

Zorg ervoor dat je bedrijf voldoet aan de laatste wijzigingen in het schema op de gespecificeerde implementatiedatum. 

GMP+ FC scheme 2010

GMP+ FC scheme 2020

De gewijzigde documenten kunnen hier op onze website worden geraadpleegd.

De wijzigingen zijn grijs gemarkeerd.

De gewijzigde documenten kunnen hier op onze website worden geraadpleegd.

Let op: dit zijn de 'schone' versies van de documenten waarin de wijzigingen niet zichtbaar zijn gemaakt.

Als u wilt weten wat er is gewijzigd, open dan hier S 9.1 Lijst van wijzigingen GMP+ FC scheme 2020 voor een overzicht van alle wijzigingen per document en een link naar het gewijzigde document voor het GMP+ FC scheme 2020 waarin alle wijzigingen zichtbaar zijn.

Bedrijven kunnen deze nieuwe voorwaarden toepassen vanaf 1 januari 2022. Deze wijzigingen moeten uiterlijk op 1 januari 2023 zijn geïmplementeerd. Bedrijven hebben tot die datum de tijd om aan de bijgewerkte voorwaarden te voldoen.

De gewijzigde documenten zijn momenteel beschikbaar op onze website in het Engels, Nederlands, Duits en Pools. Tsjechisch, Frans, Italiaans en Spaans zullen zo spoedig mogelijk volgen.

 

De bijgewerkte schemadocumenten voor het GMP+ FC scheme 2020 worden momenteel beoordeeld door de Nederlandse Raad voor Accreditatie. We kunnen nog niet zeggen wanneer de herziening zal zijn afgerond. Ons streven is nog steeds om de bijgewerkte schemadocumenten per 1 januari 2022 te implementeren. Wij adviseren je om je aan te melden voor onze GMP+ nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Waarom ontvang je dit bericht?

De normatieve documenten van GMP+ International vormen de basis van het GMP+ Feed Certification scheme. Wij streven ernaar om alle GMP+ gecertificeerde bedrijven te informeren zodra zich wijzigingen voordoen, om wereldwijd te zorgen voor voederveiligheid en verantwoorde diervoeding.

Bij GMP+ International blijven we leren van jullie feedback en bieden we oplossingen voor veranderende marktvoorwaarden. Als je vragen hebt over dit bericht, neem dan contact op met je GMP+ vertegenwoordiger of neem contact op met onze GMP+ Helpdesk.