Update: uitstel van verplichte GMP+ certificering voor de van toepassing zijnde scopes voor transport en bevrachting buiten Europa

dinsdag 29 maart 2022

Hoewel de scopes bevrachting en transport verplicht zijn binnen het GMP+ FC scheme, kunnen bedrijven niet altijd voor de scope(s) gecertificeerd worden door gebrek aan GMP+ geaccepteerde auditoren buiten Europa.

Door de Covid-19-situatie is het voor sommige bedrijven buiten Europa nog steeds moeilijk om gecertificeerd te worden voor de verplichte GMP+ scope voor transport en bevrachting.

Daarom is een aantal in de nieuwsbrief (d.d. 27 juli 2020 & 23 juni 2021) genoemde voorwaarden als volgt gewijzigd.

Wijzigingen voor buiten Europa gevestigde GMP+ gecertificeerde bedrijven

De in de nieuwsbrief vastgelegde deadlines worden voor de laatste keer met 6 maanden uitgesteld, wat betekent:

 • Ontheffingen om af te wijken van de GMP+ voorwaarden kunnen worden aangevraagd tot 30 september 2022.
 • Verleende ontheffingen voor de certificatie Transport & Bevrachting buiten Europa zijn geldig tot 1 januari 2023; tot dat moment moeten deze GMP+ activiteiten wel door het GMP+ gecertificeerde bedrijf geborgd worden conform de betreffende GMP+ voorwaarden.
 • Vanaf 1 januari 2023 is aanvullende GMP+ certificatie verplicht voor de van toepassing zijnde scope(s).

In welke situatie moeten de activiteiten van transport en bevrachting worden gecertificeerd?

 1. Indien jouw bedrijf gecertificeerd is voor productie of handel, en het wegtransport, binnenvaart- en kustvaarttransport van GMP+ geborgd diervoeder, verpakt of in bulk, met eigen transportmiddelen uitvoert (zie definitie in hoofdstuk 1.3 van GMP+ B4/B4.3 en F0.3). Dit betreft het transport van diervoeder naar derden (bijv. naar jouw klant); en/of
 2. Indien jouw bedrijf voor GMP+ geborgd diervoeder bevrachting van rail-/zee-/binnenvaart-/kustvaarttransport (zie definities in hoofdstuk 1.3 van GMP+ B4 en F0.3) uitvoert.

De hieronder vermelde overeenkomstige transport- en/of bevrachtingsscope(s) is verplicht voor de GMP+ certificering van jouw bedrijf.

 • Wegtransport van diervoeder
 • Binnen- en kustvaarttransport van diervoeder
 • Bevrachting van railtransport
 • Bevrachting van zeetransport
 • Bevrachting van binnenvaarttransport
 • Bevrachting van kustvaarttransport

In welke situatie hoeven de activiteiten van transport en bevrachting niet te worden gecertificeerd?

 1. Indien het transport met eigen transportmiddelen intern transport betreft (zie definitie in GMP+ A2/F0.2).
 2. Indien het transport, ongeacht of het met eigen transportmiddelen dan wel door een extern transportbedrijf plaatsvindt, betrekking heeft op het transport van grondstoffen voor de productie van levensmiddelen (bv. transport van sojabonen naar een ‘crusher’ voor de productie van sojaolie voor levensmiddelen).
 3. Indien jouw bedrijf gecertificeerd is voor productie of handel en het transport van GMP+ geborgd diervoeder uitbesteedt aan een extern transportbedrijf. Let op: indien jouw bedrijf het poortwachtersprotocol, zoals vastgelegd in GMP+ BA10/TS1.2 toepast, hoeft het externe transportbedrijf ook niet gecertificeerd te zijn.
 4. Indien jouw bedrijf alleen transport van GMP+ geborgd diervoeder uitvoert (zonder productie- of handelsactiviteiten), kan de GMP+ gecertificeerde producent of handelaar jouw transportactiviteiten borgen conform de voorwaarden die zijn vastgelegd in GMP+ BA10/TS1.2.
 5. Indien je bedrijf gecertificeerd is voor productie of handel en het de bevrachting van wegtransport uitvoert.
 6. Indien jouw bedrijf gecertificeerd is voor productie of handel en het de bevrachting uitbesteedt aan een extern gecertificeerd bevrachtingsbedrijf.