Update risicobeoordelingen in FSP

donderdag 7 juli 2022

In het kader van het GMP+ Feed Certification scheme moeten voedermiddelen worden onderworpen aan een voederveiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse, conform de HACCP beginselen. 

Op basis van een desk study, uitgevoerd door de leden van de Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), zijn 15 goedgekeurde (10 nieuwe en 5 bijgewerkte) voedermiddelen opgenomen in de Feed Support Product (FSP) Productenlijst. De opname van voedermiddelen in de Feed Support Product lijst (via de goedkeuring van de risicobeoordeling) is een voorwaarde van het GMP+ Feed Certification scheme. Alleen producten op deze lijst mogen worden gebruikt door GMP+ gecertificeerde bedrijven.

Hier vindt u een overzicht van de (nieuwe) goedgekeurde voedermiddelen en achtergrondinformatie over de wijzigingen in de FSP. 

Let op: alle wijzigingen in de FSP Productenlijst hebben een directe invloed op de GMP+ Monitoring database:

  1. Toevoeging van nieuwe voedermiddelen: als er nieuwe voedermiddelen worden opgenomen in de FSP-lijst, worden deze nieuwe voedermiddelen automatisch opgenomen in de GMP+ Monitoring database. GMP+ deelnemers kunnen analyseresultaten voor deze nieuwe voedermiddelen toevoegen (en raadplegen).
  2. Wijziging van namen van voedermiddelen: als de naam van een voedermiddel verandert in de FSP-lijst (in alle of een van de 3 gepubliceerde talen), zal het ook veranderen in de GMP+ Monitoring database.
  3. Verwijdering van voedermiddelen: als een voedermiddel uit de FSP-lijst wordt verwijderd, dan is het toevoegen van nieuwe analyseresultaten voor dit voedermiddel in de GMP+ Monitoring database niet meer mogelijk. De historische informatie over eerdere analyseresultaten blijft echter beschikbaar voor raadpleging.

Indien uw voedermiddel niet is opgenomen in de FSP-lijst of uw proces wijkt af van wat in de risicobeoordeling wordt beschreven, dien dan een aanvraag voor risicobeoordeling in. Informatie over de procedure en de deadline voor deelname aan TCFSP-vergaderingen is beschikbaar op onze website. Zo werken we samen aan voederveiligheid.

Wist u dat…

...alle producten op de FSP Productenlijst zijn opgenomen in de GMP+ Monitoring database en gekoppeld aan specifieke gevaren. Daardoor kan een GMP+ gecertificeerd bedrijf een lijst verkrijgen van mogelijke ongewenste stoffen in elk voedermiddel.

... door opname van nieuwe analyseresultaten in de GMP+ Monitoring database nieuwe waardevolle informatie in de risicobeoordeling beschikbaar komt voor de gehele GMP+ Community!

... u gebruik kunt maken van de rapportagefunctionaliteit in onze GMP+ Monitoring database om alle met de GMP+ Community gedeelde analyseresultaten van de geselecteerde combinatie van producten en (on)gewenste stoffen in te zien.

Wilt u meer weten? Ga naar onze website en lees meer over de GMP+ Monitoring database en bekijk de laatste nieuwsbrief met infografiek van de 2020 monitoring database.

Neem bij vragen gerust contact op met de GMP+ Helpdesk.