Update risicobeoordelingen in FSP

donderdag 3 december 2020

Na risicobeoordeling is een aantal (nieuwe) voedermiddelen goedgekeurd.

In het kader van het GMP+ Feed Certification scheme moeten voedermiddelen worden onderworpen aan een voederveiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse, conform de HACCP beginselen. 

Op basis van een desk study, uitgevoerd door de leden van de Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), zijn 5 goedgekeurde (4 nieuwe en 1 bijgewerkte) voedermiddelen opgenomen in de Feed Support Product (FSP) Productenlijst. De opname van voedermiddelen in de Feed Support Product lijst (via de goedkeuring van de risicobeoordeling) is een voorwaarde van het GMP+ Feed Certification scheme. Alleen producten op deze lijst mogen worden gebruikt door GMP+ gecertificeerde bedrijven.

Hier vindt u een overzicht van de (nieuwe) goedgekeurde voedermiddelen en achtergrondinformatie over de wijzigingen in de FSP. 

Let op: al deze wijzigingen hebben een directe invloed op de GMP+ Monitoring database:

  • Toevoeging van nieuwe voedermiddelen: als er nieuwe voedermiddelen worden opgenomen in de FSP-lijst, worden deze nieuwe voedermiddelen automatisch opgenomen in de GMP+ Monitoring database. GMP+ deelnemers kunnen analyseresultaten voor deze nieuwe voedermiddelen toevoegen (en raadplegen).
  • Wijziging van namen van voedermiddelen: als de naam van een voedermiddel verandert in de FSP-lijst (in alle of een van de 3 gepubliceerde talen), zal het ook veranderen in de GMP+ Monitoring database.
  • Verwijdering van voedermiddelen: als een voedermiddel uit de FSP-lijst wordt verwijderd, dan is het toevoegen van nieuwe analyseresultaten voor dit voedermiddel in de GMP+ Monitoring database niet meer mogelijk. De historische informatie over eerdere analyseresultaten blijft echter beschikbaar voor raadpleging.

Indien uw voedermiddel niet is opgenomen in de FSP-lijst of uw proces wijkt af van wat in de risicobeoordeling wordt beschreven, dien dan een aanvraag voor risicobeoordeling in. Informatie over de procedure en de deadline voor deelname aan TCFSP-vergaderingen is beschikbaar op onze website. Zo werken we samen aan voederveiligheid.

Wist u dat…

...alle producten op de FSP Productenlijst door technische experts worden beoordeeld en als veilig beschouwd. Een GMP+ gecertificeerd bedrijf kan daarom alleen gebruik maken van voedermiddelen die op de FSP Productenlijst staan.

...door opname van nieuwe producten op de FSP Productenlijst nieuwe waardevolle informatie in de risicobeoordeling beschikbaar komt voor de gehele GMP+ community!

... de risicobeoordelingen 'worst case' en generiek zijn. U kunt deze informatie gebruiken voor het maken van uw eigen risicobeoordeling. Indien bepaalde genoemde gevaren niet relevant zijn voor uw situatie, kunt u uw eigen risicobeoordeling hierop aanpassen.

... u gebruik kunt maken van de gevarenrapportage functionaliteit in onze FSP producten om een gecombineerd overzicht te krijgen van de risico's van verschillende voedermiddelen in een mengsel.

Wil je meer weten? Ga naar onze website en lees meer over de risicobeoordelingen en onze andere Feed Support Products. Neem bij vragen gerust contact op met de GMP+ Helpdesk.