Upload en deel je analyseresultaten

vrijdag 25 februari 2022

De GMP+ Monitoring database past in onze ambitie om kennis over voederveiligheid te vergroten en te delen. Analyses zijn essentieel voor het beheren van de voederveiligheid. Daarom evalueren we elk jaar de resultaten van de GMP+ Monitoring database om risico's tot een minimum te beperken en de voederveiligheid in de keten te monitoren.

Voordat we met de evaluatie beginnen, vragen we je om je analyseresultaten vóór donderdag 31 maart 2022 te uploaden naar de GMP+ Monitoring database en deze (anoniem) te delen met de GMP+ Community.

Hoe meer analyseresultaten beschikbaar zijn in de GMP+ Monitoring database, hoe waardevoller de evaluatie zal zijn.

Vergeet alsjeblieft niet de resultaten die in het kader van de GMP+ voorwaarden worden gevraagd, zoals monsters met positieve Salmonella-resultaten en hun serotypering in het kader van de Salmonella-protocollen uit GMP+ BA4, (anoniem) met de GMP+ Community te delen. Alleen dan kunnen wij deze gebruiken in onze beoordeling van relevante schemadocumenten (bijvoorbeeld Aflatoxine B1 protocol in GMP+ BA4).

In dit document vind je meer informatie over welke analyseresultaten je verplicht bent te delen met de GMP+ Community. 

Voor de overige analyses kun je zelf bepalen of je deze wel of niet wilt delen. GMP+ International stelt het op prijs en nodigt je uit om ook deze andere analyses (anoniem) met de GMP+ Community te delen. Immers: hoe meer resultaten er gedeeld worden, hoe meer informatie er beschikbaar is voor de GMP+ Community. Je kunt deze informatie dan gebruiken in je HACCP-analyse om het risico in te schatten.

Support

Mochten er problemen zijn met het uploaden en delen van de monitoringresultaten, neem dan gerust contact op met de GMP+ International Helpdesk. Wij kunnen je op verschillende manieren en in verschillende talen ondersteunen (bijvoorbeeld in het Nederlands, Duits, Engels, Pools, Italiaans, Portugees, Chinees).