Raport roczny GMP+ International za 2022 jest już dostępny

czwartek, 29 czerwca 2023

Raport roczny przedstawia nasze osiągnięcia korporacyjne oraz wyniki finansowe za 2022 rok i obrazuje nasze sposoby działania razem ze Wspólnotą GMP+.

Patrzymy wstecz na 2022 rok z wielką satysfakcją. Wychodząc z pandemii, zorganizowaliśmy nasze pierwsze duże wydarzenie dla Wspólnoty GMP+, Global Feed Safety Summit. Zdefiniowaliśmy na nowo naszą strategię rynkową, zwracając większą uwagę na Europę wschodnią i południową. W tym samym czasie osiągnęliśmy ważny kamień milowy: 30 lat certyfikacji GMP+.

Aby zobaczyć pełne wyniki za 2022 rok, skorzystaj z linku do Raportu rocznego 2022. Raport ma formę interaktywnej prezentacji online. Chcemy, aby był możliwie jak najłatwiejszy do czytania, tak na laptopie, jak i na urządzeniu mobilnym.