Pytanie i odpowiedź: transport GMP+ śródlądowy i żeglugą przybrzeżną

piątek, 25 lutego 2022

Razem ze Wspólnotą GMP+ staramy się opisywać wymogi ustalone przez nas w dokumentach systemu w sposób możliwie najbardziej klarowny. Jednakże istnieją kwestie wymagające dalszych wyjaśnień, na przykład dotyczące ich praktycznego wdrożenia i realizacji. Dlatego przedstawiamy tutaj odpowiedzi na trzy otrzymane pytania dotyczące transportu śródlądowego i żeglugą przybrzeżną GMP+.

Na co należy zwracać uwagę przy malowaniu/nakładaniu powłoki ładowni?

Z jednej strony, malowanie/nakładanie powłoki zabezpiecza ładownie od rdzy, zużycia i agresywnych substancji/składników w ładunkach. Z drugiej strony, powoduje ono, że powierzchnie stają się gładkie, co ułatwia czyszczenie ładowni i jej szybkie wysychanie.

Farba/powłoka nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa pasz.

  • Jeśli widzisz luźne kawałki lub płatki farby/powłoki, usuwaj je jak najszybciej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że dostaną się one do paszy, zanieczyszczając ją.
  • Farba/powłoka musi mieć jakość ‘food grade’ (być dopuszczona do kontaktu z żywnością). Oznacza to, że nadaje się ona do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Sprawdzaj to dokładnie. Jeśli takiej informacji nie ma w instrukcji użycia, przejrzyj kartę danych technicznych (na przykład MSDS – material safety data sheet – karta bezpieczeństwa materiału) lub skontaktuj się z dostawcą farby/powłoki. Zachowaj starannie te informacje na wypadek pytań podczas audytu/kontroli GMP+.
  • Sprawdź uważnie, jak długo farba/powłoka musi schnąć zanim ładownia będzie w pełni gotowa do użycia (inaczej mówiąc nie tylko sucha w dotyku/nie lepka lub pozwalająca na ponowne nałożenie farby). Uwaga: farba/powłoka jest jakości ‘food grade’ jedynie wtedy, gdy ściśle przestrzegasz czasu wysychania podanego przez producenta.

Z uwagi na różnice w temperaturze i wilgotności otoczenia, czasami może potrwać dłużej, zanim farba/powłoka będzie w pełni gotowa na używanie ładowni. Pamiętaj o tym przy planowaniu konserwacji/transportu.

Przewoziłem produkt zabroniony/niesklasyfikowany swoim statkiem do przewozu ładunków suchych. Czy powinieniem rozpocząć procedurę zwolnienia niezwłocznie po rozładunku?

Niezwłoczne przeprowadzenie procedury zwolnienia jest obowiązkowe jedynie wtedy, gdy zamierzasz przewozić paszę zaraz w następnej kolejności. W takim przypadku powinienieś najpierw rozpocząć procedurę zwolnienia, zgodnie z opisem w Planie Pracy 9c.

Nie ma znaczenia, ile ładunków nie będących paszami zostało już przewiezionych po transporcie produktu zabronionego/niesklasyfikowanego.

Jeśli po transporcie produktu zabronionego/niesklasyfikowanego nie przewozi się paszy, ale zamiast tego na przykład piasek, węgiel, złom itp. możesz opóźnić procedurę zwolnienia.

Ale uwaga: jeśli upóźniasz procedurę zwolnienia, istnieje ryzyko, że możesz o niej całkowicie zapomnieć. Może się tak zdarzyć, gdy nie przewozisz paszy często. Takie przeoczenie może przejść niezauważone podczas kontroli ładowni LCI, ponieważ będą wtedy wymagane jedynie dane odnośnie trzech ładunków poprzedzających. Podczas audytu GMP+ audytor/inspektor sprawdza przewożone produkty dużo dalej wstecz. Brakująca procedura zwolnienia przed załadunkiem paszy będzie uznana za poważne naruszenie, które może skutkować utratą certyfikatu GMP+.

Jeśli mimo tego decydujesz się na opóźnianie procedury zwolnienia, ważne jest, aby opracować własny system pozwalający nie zapomnieć o wszczęciu procedury zwolnienia w późniejszym terminie.

Przewoziłem produkt zabroniony/niesklasyfikowany w moim zbiornikowcu. Czy mogę również zastosować procedurę zwolnienia opisaną w Planie Pracy 9c?

Nie, to nie jest dozwolone – procedura z Planu Pracy 9c dotyczy jedynie statków do przewozu towarów suchych. GMP+ FC scheme nie ma procedury zwolnienia dla zbiornikowców. Oznacza to, że wyłącznie zbiornikowce dedykowane mogą transportować pasze GMP+. Nie mogą one przewozić żadnych innych produktów poza produktami dla przemysłu spożywczago i/lub paszowego.

GMP+ FC scheme stosuje się ściśle do zasad Inland Waterways Hygiene Code. Jeśli załadowałeś na swój zbiornikowiec inne produkty niż przeznaczone dla przemysłu spożywczego i/lub paszowego, wymagane są drastyczne środki, aby dostosować statek do transportu paszy. Obejmują one wymianę wszystkich rur, wężownic i pomp, które mogły mieć kontakt z ładunkiem. Ponadto może być konieczność wymiany ładowni, zbiorników i zbiorników slopowych. Po szczegółowe wytyczne, patrz Plan Pracy 9a. Zachowaj starannie dowody zastosowanych środków na wypadek pytań podczas autytu/kontroli GMP+.

Zatem jest również istotne, aby przy zakupie używanego zbiornikowca ustalić, czy statek był wykorzystywany wyłącznie do transportu produktów dla przemysłu spożywczego i/lub paszowego. Zachowaj dowody w tym względzie jako informacje udokumentowane na wypadek pytań podczas audytu/kontroli GMP+.

Jeśli masz jakieś inne pytania dotyczące wymogów GMP+ dla transportu śródlądowego i przybrzeżnego, chcielibyśmy je poznać. Nasz helpdesk zajmie się Waszymi pytaniami, Opublikujemy pytania, które moga być interesujące również dla innych firm, w kolejnym wydaniu biuletynu dla transportu śródlądowego i przybrzeżnego.