1000 firm certyfikowanych zgodnie z GMP+ Feed Responsibility Assurance i dwa nowe standardy w opracowaniu

czwartek, 30 listopada 2023

W czasie gdy zrównoważony rozwój jest ważnym tematem dyskusji społecznych, przemysł pasz dla zwierząt robi krok naprzód. Jesteśmy dumni, że ponad 1000 firm jest już certyfikowanych zgodnie z GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA). Ta liczba odzwierciedla rosnące zaangażowanie firm w uczynienie łańcucha paszowego bardziej zrównoważonym.

To, w jaki sposób zapewnimy zrównoważony łańcuch paszowy, było głownym tematem podczas Global Feed Safety Summit (Globlany Szczyt Bezpieczeństwa Pasz)  w Berlinie w 2022 roku. Poczas Szczytu prowadziliśmy intensywne rozmowy z ekspertami i interesariuszami o wyzwaniach i możliwościach w obszarze bezpiecznego i zrównoważonego żywienia zwierząt. Od tego czasu, kontynuujemy nasze działania: 1 stycznia 2024 uruchomimy dwa nowe standardy w ramach modułu GMP+ FRA.

Koncentracja na zrównoważonym rozwoju

Gdy rozwój biznesu zależy w coraz większym stopniu od zrównoważonych działań firmy, chcemy wspierać naszą wspólnotę poprzez jednoznaczny i jasny standard, który może być wykorzystywany w praktyce.

  • MI5.5 Ślad węglowy paszy dla zwierząt: standard ten służący wyliczeniu śladu węglowego (CFP) paszy dla zwierząt zapewnia, że dane wejściowe używane przez mieszalnie pasz do wyliczenia CFP są poprawne i metoda wyliczania została zastosowana prawidłowo. Standard ten zostanie wprowadzony jako pilotażowy w pierwszym roku. Podczas tego roku GMP+ International i firmy uczestniczące zdobędą doświadczenie.
  • MI5.6 Produkcja i handel paszami odpowiedzialnymi społecznie: standard ten został opracowany dla zabezpieczenia produkcji i handlu w łańcuchu paszowym soją odpowiedzialną społecznie (w tym wolną od wylesiania). Oznacza to pierwsze przygotowania do wejścia w życie Rozporządzenia UE o Wylesianiu (EU Deforestation Regulation (EUDR)). Prosimy przeczytać także nasz wcześniejszy post - Zmiany rynkowe  wymagają nowego standardu dla soi.

GMP+ International prekursorem w branży

Z 1000 firm certyfikowanych GMP+ FRA sektor pasz dla zwierząt pokazuje, że docenia wage produkcji odpowiedzialnych pasz dla zwierząt i aktywnie działa na jej rzecz. Razem pracujemy nad praktycznymi rozwiązaniami aby zapewniać zrównoważony rozwój.