Nowości GMP+

Witamy w dziale aktualności. Tutaj znajdziesz najnowsze wiadomości sprzed 3 lat oraz aktualizacje dotyczące programu paszowego GMP+, nowości rynkowych i wiele innych. Starsze biuletyny są dostępne na życzenie.

 

 

IKB Kip oraz GMP+ International formalizują swoją współpracę

29.06.2017

Stichting PLUIMNED oraz GMP+ International podpisały umowę o współpracy.

Czytaj więcej
Pierwszy efekt współpracy Oqualim i GMP+ International

Pierwszy efekt współpracy Oqualim i GMP+ International

15.06.2017

4 maja 2017 roku na dorocznym zgromadzeniu Oqualim w Paryżu przedstawiono pierwszy rezultat współpracy pomiędzy Oqualim (Francja) i GMP+ International. Pierwszym efektem tej współpracy jest przewodnik po połączonym audycie dla systemu Oqualim oraz certyfikacji GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA).

Czytaj więcej
Early Warning System oraz Tracking & Tracing coraz ważniejsze dla bezpieczeństwa pasz

Early Warning System oraz Tracking & Tracing coraz ważniejsze dla bezpieczeństwa pasz

15.06.2017

Zmiany klimatyczne, rosnąca światowa populacja oraz zrównoważony rozwój: te największe wyzwania dla przemysłu paszowego sprawiają, że rośnie znaczenie wczesnego ostrzegania (EWS) oraz identyfikowalności (Tracking & Tracing). Oprócz działań prewencyjnych służących kontrolowaniu zagrożeń, potrzebne są narzędzia dla odpowiednich działań naprawczych w przypadku wystąpienia skażenia.

Czytaj więcej
Rozszerzenie wzajemnego uznawania certyfikatów FEISC oraz GMP+

Rozszerzenie wzajemnego uznawania certyfikatów FEISC oraz GMP+

15.06.2017

W roku 2014 GMP+ International i EFISC podpisały porozumienie o wzajemnym uznawaniu certyfikatów. Firma certyfikowana GMP+ może – bez wymogów dodatkowych – przyjmować materiały paszowe wyprodukowane i dostarczone przez firmę certyfikowaną zgodnie ze standardem EFISC.

Czytaj więcej
Zmiany w dokumentach GMP+ B1 (B1.2), B3.2, BA2 oraz BCN-NL2

Zmiany w dokumentach GMP+ B1 (B1.2), B3.2, BA2 oraz BCN-NL2

15.06.2017

W ostatnich latach, przy udziale uczestników, zgłoszono różne zmiany odpowiednim podkomitetom oraz International Expert Committee.

Czytaj więcej

Renewed GMP+ Integrity Policy

18.05.2017

Two years after the implementation of the GMP+ Integrity Policy, the GMP+ Internal Integrity Committee carried out the review of this important policy to give more clarification and simplify it.

Czytaj więcej

Zakupy – biuletyn 3: Wymogi dla zakupów surowców

18.05.2017

Biuletyn zawiera szersze informacje o zakupach surowców będących materiałami paszowymi lub dodatkami paszowymi, jak również wymogi, na jakich firmy certyfikowane GMP+ mogą nabywać takie produkty.

Czytaj więcej

Produkowanie materiałów paszowych przy użyciu składników paszowych

18.05.2017

W niektórych przypadkach firmy wytwarzają materiały paszowe z innych materiałów paszowych. Takie materiały paszowe niekoniecznie musza być nabywane od firm certyfikowanych, o ile są one przetwarzane na nowe materiały paszowe.

Czytaj więcej
Zasada ostrożności w zapewnianiu bezpieczeństwa

Zasada ostrożności w zapewnianiu bezpieczeństwa

18.05.2017

Zapewnianie bezpieczeństwa pasz zaczyna się od zasady ostrożności. Działania ad hoc podejmowane w reakcji na nowe incydenty zakłócają ciągłość działalności biznesowej.

Czytaj więcej
Witamy Baldo! 16,000. firmę certyfikowaną GMP+ FSA.

Witamy Baldo! 16,000. firmę certyfikowaną GMP+ FSA.

18.05.2017

Certyfikacja GMP+ International kontynuuje swój rozwój, a ostatnio przyjęto 16.000. firmę certyfikowaną GMP+.

Czytaj więcej