ABIOVE dołącza jako nowy partner

czwartek, 30 marca 2023

GMP+ International koncentruje się na znaczeniu bezpieczeństwa pasz w całym łańcuchu dostaw pasz.  ABIOVE i GMP+ International będą pracować ręka w rękę nad promowaniem bezpieczeństwa pasz i zwiększaniem wiedzy u swoich członków.

O ABIOVE

Brazilian Association of Vegetable Oil Industries (ABIOVE) (Brazylijskie Zrzeszenie Przemysłu Olejów Roślinnych) reprezentuje firmy brazylijskie produkujące otręby, oleje roślinne i biodiesel. Zrzeszenie współpracuje przy realizacji polityki sektorowej, promuje programy zrównoważonego rozwoju i generuje statystyki wykorzystywane w badaniach sektorowych.

To partnerstwo, obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń, ułatwi naszym członkom pozyskiwanie lepszej wiedzy na temat feed safety  mangement system od uznanego międzynarodowego systemu. To dodaje wartości i, miejmy nadzieję, zainspiruje firmy do nadania priorytetu bezpieczeństwu pasz – powiedział André Meloni Nassar, President

Dlaczego współpraca z ABIOVE jest ważna?

Ostatnio, w Brazylii wprowadzono ustawę o samokontroli sektora rolnego, która wymaga od firm brazylijskich wdrożenia programów i procesu monitoringu mających zagwarantować jakość, nieszkodliwość i bezpieczeństwo produktów. Odpowiednio zorganizowane i uznawane międzynarodowo programy certyfikacji, takie jak GMP+ FSA, zawierają procedury dobrych praktyk i zasady zarządzania ryzykiem, które są zgodne z tymi nowymi brazylijskimi wymogami prawnymi. Dzięki temu partnerstwu, możemy łatwo upowszechniać informacje i dzielić się wiedzą o bezpieczeństwie pasz.

Współpracujmy, zostań naszym partnerem!

Obecnie GMP+ International na prawie 50 partnerów z łańcucha z całego świata i nadal poszukujemy nowych współpracowników. Jeśli jesteście zainteresowani zostaniem naszym partnerem, prosimy skontaktować się z naszym działem Business Development.