Powstaje standard dotyczący śladu węglowego dla rynku holenderskiego

wtorek, 31 października 2023

Dzięki certyfikacji GMP+ Feed responsibility Assurance (GMP+ FRA) firmy wykazują, że spełniają wymogi rynkowe dla produkcji pasz odpowiedzialnych społecznie w odniesieniu do ludzi i środowiska.

Jest wiele inicjatyw w tym obszarze. Rynek oczekuje jednoznacznego i jasnego standardu, możliwego do zastosowania w praktyce. Dlatego rozpoczęliśmy od prostego standardu, wspólnie z uczestnikami rynku. Dzięki wiedzy uzyskanej w praktyce rozwijamy go dalej.

Ślad węglowy dla pasz dla zwierząt

(Carbon Footprint for Feed)

Nowy standard GMP+ FRA dla obliczania śladu węglowego (CFP) pasz zapewnia, że dane wejściowe używane przez firmy paszowe do obliczania CFP są prawidłowe oraz że metoda obliczania została zastosowana prawidłowo.

Standard jest oparty na holenderskim instrumencie służącym do obliczania CFP: „Protokół GVB kalkulacji Nevedi” („Protocol GVB calculation Nevedi”). Instrument ten jest opracowany specjalnie dla rynku holenderskiego i wykorzystuje standardowe dane CFP specyficzne dla Niderlandów. Oznacza to, że na początku certyfikowane mogą być wyłącznie firmy produkujące mieszanki paszowe w Niderlandach. 

Z dniem 01-01-2024 GMP+ International wprowadzi ten standard. W pierwszym roku zostanie on wprowadzony jako pilotażowy. W ciągu tego roku GMP+ International zdobędzie doświadczenie w zapewnianiu obliczeń CFP i oceni, w jaki sposób przemysł paszowy i rynek, który obsługuje, reagują na ten standard.

Dalszy rozwój

Standard ten będzie dalej rozwijany w najbliższych latach zgodnie z metodologią PEFCR pasz dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność. Standard będzie zatem dostępny dla firm spoza Niderlandów.

Jesienią standard GMP+ FRA CFP zostanie przedłożony International Expert Committee.