Zmiany w dokumencie GMP+ BA1 „Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz”

środa, 28 października 2020

International Expert Committee (IEC) podjął niedawno decyzję o wprowadzeniu zmian w dokumencie GMP+ BA1 Specific Feed Safety Limits.

Wraz z publikacją Rozporządzenia (EU)2020/762 złagodzeniu ulega limit poziomu enterobakterii w surowej karmie dla zwierząt domowych. Rozporządzenie to wprowadza również termin „kryterium higieny procesu”, który od teraz będzie miał zastosowanie do enterobakterii w surowej karmie dla zwierząt domowych. W związku z tym w dokumencie GMP+ BA1 wprowadzono następujące zmiany:

  • limit zostaje przeniesiony do kolumny „limit działania” (ang. action limit),
  • do wymogów dodatkowych (ang. supplementary requirements) dodano termin „kryterium higieny procesu” zostaje,
  • dodano odniesienie do Rozporządzenia zawierającego szczegółowe informacje na temat nowego kryterium higieny procesu,

ponadto zmieniono próg wartości (m) dla liczby bakterii.