Zmiany w GMP+ FC scheme 2010 & 2020

środa, 29 czerwca 2022

Wspólnie z komitetami GMP+, reprezentującymi Wspólnotę GMP+, przygotowano szereg zmian do GMP+ Feed Certification (GMP+ FC) scheme. Zmiany te są wprowadzane do standardów GMP+ i będą obowiązywać od 1 lipca 2022. Zmiany dotyczą zarówno GMP+ FC scheme 2010, jak i GMP+ FC scheme 2020.

Zmiany dotyczą standardów:

Niektóre części tego standardu zostały napisane od nowa, z uwagi na roszczenia z tytułu  praw autorskich wniesione przez NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut). Nowa wersja ma taką samą zawartość, lecz inny tekst. Dokumenty pomocnicze przy stosowaniu tego dokumentu (S9.93 Przejście firm certyfikowanych – lista zmian i S9.95 Przejście – tabela odnośników wzajemnych), zostały również odpowiednio uaktualnione.

Standard został uaktualniony poprzez włączenie zmian w standardzie VLOG, V22.01.

Co musisz zrobić?

Pobierz najnowsze wersje dokumentów systemu z naszej strony internetowej. Upewnij, że Twoja firma lub Jednostka Certyfikująca dostosuje się do najnowszych zmian w systemie do ustalonej daty wdrożenia.

GMP+ FC scheme 2010

GMP+ FC scheme 2020

Zmienione dokumenty można sprawdzić tutaj na naszej stronie internetowej. Zmiany zaznaczono kolorem szarym.  

Zmienione dokumenty można sprawdzić tutaj na naszej stronie internetowej.
Zwracamy uwagę, że są to ‘czyste’ wersje dokumentów, w których nie uwidoczniono wprowadzonych zmian.

Jeśli chcesz wiedzieć, co zostało zmienione, otwórz S 9.1 Lista zmian GMP+ FC scheme 2020 tutaj, aby zobaczyć przegląd wszystkich zmian w każdym z dokumentów z GMP+ FC scheme 2020, z uwidocznionymi wszystkimi zmianami.

Firmy mogą stosować te nowe wymogi od 1 lipca 2020. Zmiany muszą być wdrożone najpóźniej do 1 lipca 2023. Do tej daty firmy muszą zapewnić zgodność z uaktualnionymi wymogami.

Zmienione dokumenty są obecnie dostępne na naszej stronie internetowej w języku angielskim, holenderskim, niemieckim i polskim, a także  czeski, francuski, włoski i hiszpański.

Dlaczego otrzymujecie tę wiadomość?

Dokumenty systemowe GMP+ International stanowią fundament GMP+ FC scheme. Staramy się informować wszystkie firmy certyfikowane GMP+ oraz Jednostki Certyfikujące niezwłocznie po wprowadzeniu zmian, aby zapewniać bezpieczeństwo i społeczną odpowiedzialność pasz na całym świecie.

W GMP+ International stale uczymy się dzięki Waszym informacjom zwrotnym i możemy oferować rozwiązania dostosowane do zmieniających się wymogów rynkowych. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej wiadomości, prosimy skontaktować się z Waszym przedstawicielem GMP+ lub z naszym GMP+ Helpdesk