Feed Safety Hazards (zagrożenia bezpieczeństwa pasz) w centrum uwagi drugiego mikrokursu Collective Knowledge Program

środa, 25 maja 2022

Partnerzy z Collective Knowledge Program (CKP) pracują nad cyklem modułów mikrokursów na temat kultury bezpieczeństwa pasz. Drugi mikrokurs, pod tytułem ‘zagrożenia bezpieczeństwa pasz’ będzie dostępny w GMP+ Academy od 25 maja 2022. Moduł ten przedstawia najważniejsze przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa pasz i wpływ waszych zachowań na te czynniki.

Moduł mikrokursu przedstawia w przystępny sposób podstawową wiedzę na temat pasz dla zwierząt. Firmy mogą wykorzystywać je jako kursy odświeżające wiedzę lub do szkolenia nowych pracowników. Moduły trwają nie dłużej niż dziesięć minut, mogą być wykonywane w miejscu pracy, w dowolnym czasie, i zawierają wiele praktycznych przykładów.

Kultura bezpieczeństwa pasz

Moduły mikrokursu są przeznaczone dla każdego, kto pracuje w przemyśle paszowym, od uprawy do sprzedaży. Najważniejszym celem cyklu jest podwyższenie świadomości. Chcemy nauczyć uczestników, co oznacza zwracanie uwagi na bezpieczeństwo pasz. Poprzez różne ćwiczenia, studia przypadków i przykłady sprawiamy, że uczestnicy zastanawiają się nad własnymi działaniami oraz zachęcamy ich do świadomego przyczyniania się do tworzenia kultury bezpieczeństwa pasz w ich organizacjach. Podczas gdy pierwszy mikrokurs koncentruje się na definicji i wadze bezpieczeństwa pasz, drugi omawia przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa pasz. Po ukończeniu tych dwóch modułów, uczestnicy będą rozumieć koncepcję ‘bezpieczeństwa pasz’. Ta wiedza ma wielką wartość dla pozostałej części cyklu, w której zapoznają się z takimi kwestiami jak kultura bezpieczeństwa pasz oraz zadania i obowiązki w ramach organizacji. Moduły mikrokursu są dostępne w języku angielskim.

Specjalne partnerstwo

Cykl modułów mikrokursu jest opracowywany wspólnie z partnerami GMP+ Academy z CKP. Eksperci paszowi z wiodących firm przemysłowych (AB Agri, De Heus, Trouw Nutrition i Veravis) łączą swoje umiejętności i doświadczenie, aby szerzyć wiedzę o kulturze bezpieczeństwa pasz na całym świecie,

O GMP+ Academy

GMP+ Academy została uruchomiona w lipcu 2021r. przez GMP+ International i wiodące instytuty szkoleniowe. Celem GMP+ Academy jest gromadzenie wiedzy i szerzenie jej w światowym łańcuchu paszowym. Platforma oferuje również profesjonalistom z łańcucha możliwość wzajemnych kontaktów.